Hoe digitaal vaardig is Nederland?

Veel vraag naar digitale vaardigheden

We worden omgeven door een digitale wereld. Er is vanuit de arbeidsmarkt veel vraag naar digitale vaardigheden. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert uit onderzoek dat mensen met weinig digitale vaardigheden vaker een lager loon ontvangen en onbetaald werken, dan mensen die vaardig zijn met de computer. 

‘Een kwart van de Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar beschikt niet over basale digitale vaardigheden.’

Het is schrikbarend te realiseren dat zoveel Nederlanders moeite hebben met het gebruik  van e-mail of het internet. Het is daarom noodzakelijk het huidige onderwijs aan te laten sluiten op de moderne maatschappij. Want hoewel leerlingen goed kunnen swipen en liken, schieten de vaardigheden meestal te kort.

Schaamte

In de snel veranderende digitale wereld is het belangrijk vaardigheden te ontwikkelen en bij te houden. Digitale vaardigheden kunnen bijgehouden worden door ze in de praktijk te brengen. Echter wanneer er problemen worden ervaren met de omgang met digitale apparaten kan dit schaamte met zich mee brengen. Ook onder jongeren is dit een probleem, omdat vanwege hun leeftijd vaak verwacht wordt dat ze digitaal vaardig zijn. Bij GO21 zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is dat leerlingen digitaal hun weg kunnen vinden.

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) geeft richtlijnen aan doelen die behaald dienen te worden in het onderwijs. Één van de kerndoelen van SLO is digitale geletterdheid, ontstaan nadat in 2013 de KNAW waarschuwde voor de kloof tussen digitaal geletterden en digitaal ongeletterden. Wanneer leerlingen digitaal geletterd zijn hebben zij goede digitale vaardigheden en weten deze op de juiste manier toe te passen.

GO21 stoomt leerlingen klaar voor de toekomst

Om de werknemers van de toekomst de juiste digitale vaardigheden bij te brengen heeft GO21 een online lespakket ontwikkeld. Met de op-maat-gemaakte modules die voldoen aan de richtlijnen van het SLO worden de verschillende digitale vaardigheden interactief aangeleerd. GO21 biedt een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid, voor onder andere het voortgezet onderwijs, waarin de vier domeinen (ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational Thinking) aan bod komen. GO21 zorgt ervoor dat in de toekomst Nederland digitaal vaardig wordt in onze maatschappij. 

Bron: https://www.nationaleonderwijsgids.nl/cursussen/nieuws/57161-cpb-digitaal-ongeletterden-hebben-lager-loon-en-vaker-geen-werk.html

Deel dit bericht :

Wilt u weten hoe u concreet kunt starten met digitale geletterdheid?

Wij leveren maatwerk