ICT-basisvaardigheden

Wat zijn ICT-basisvaardigheden?

De module ‘ICT-basisvaardigheden’ behandelt de fundamentele digitale vaardigheden die leerlingen hard nodig hebben in de 21ste eeuw.
Na het maken van deze module zijn leerlingen ruim op niveau wat betreft ICT-vaardigheden in hun leerjaar. Wij leveren een introductie waarin alle digitale facetten langskomen die nodig zijn om het nieuwe schooljaar degelijk op te starten: wifi, schoolsite, rooster, mail, Cloud, printen en wachtwoorden. Verder worden belangrijke programma’s zoals Word, PowerPoint en Excel* nadrukkelijk behandeld in de lessen van ‘ICT-basisvaardigheden’. Voor Google, Apple en Microsoft bieden we uitgebreid materiaal dat doorloopt van de eerste basis tot geavanceerd gebruik.

Over welke kennis en vaardigheden op ict-gebied moeten leerlingen beschikken?

Module opbouw
De doorlopende leerlijn ICT-basisvaardigheden is opgedeeld in 3 leerjaren en toegespitst op het vmbo, havo of vwo conform richtlijnen SLO. De module ICT-basisvaardigheden bestaat uit drie leerjaren. In deze leerjaren krijgen de leerlingen de belangrijkste onderdelen van ICT-basisvaardigheden mee. Het eerste leerjaar is vooral gericht op een goede start van het nieuwe schooljaar, door alle ICT die er op school is te behandelen. In de overige twee leerjaren wordt er dieper ingegaan op de werking van enkele belangrijke programma’s en diverse belangrijke onderwerpen.

In ieder leerjaar komen de belangrijke programma’s zoals Excel, Word en PowerPoint* aan bod. Aan de hand van stapsgewijze opdrachten wordt de kennis van deze programma’s steeds meer vergroot. Verder wordt er in ieder leerjaar inhoudelijk ingegaan op een aantal onderwerpen zoals de werking van de computers, internetgebruik, computernetwerken, kans en bedreigingen van de ICT en cybercrime.

Hieronder staat het overzicht met het aantal lessen per leerjaar, deze lessen zijn exclusief de les gewijd aan de eindtoets.

– ICT-basisvaardigheden leerjaar 1: 19 lessen
– ICT-basisvaardigheden leerjaar 2: 10 lessen
– ICT-basisvaardigheden leerjaar 3: 17 lessen

*Wanneer u gebruik maakt van Google G-suite zullen uitsluitend Google Presentaties, Google Documenten en Google Spreadsheets worden behandeld.

Voorbeeldlessen

De lessen in deze module zijn op een standaard manier opgebouwd. Een les begint altijd met een korte introductie, waarna de theorie van dit onderwerp volgt. De theorie wordt kort en bondig behandeld zodat leerlingen niet afgeleid raken door de vele informatie. Nadat de theorie afgesloten is, gaan de leerlingen aan de slag met de opdrachten. In de opdrachten worden de leerlingen stap voor stap meegenomen om de toepassingen van het programma te leren ontdekken en deze vervolgens zelf toe te passen.

Veilig internet leerjaar 1: In de theorie wordt ingegaan op onderwerpen zoals wachtwoorden, phishing, encryptie en coderen. Wanneer de theorie behandeld is, gaan leerlingen aan de slag met de opdrachten. Er zijn verschillende soorten vragen, waaronder open vragen, meerkeuzevragen, inzicht vragen en combinatievragen.

Excel leerjaar 3: Allereerst wordt de theorie van deze les behandeld. Leerlingen gaan aan de slag met diverse functie in Excel zoals: kolommen en rijen selecteren, tabellen maken, kolombreedtes instellen, de somfunctie toepassen en grafieken maken. Nadat de theorie is afgesloten, gaan de leerlingen door met de opdrachten. Hiervoor krijgen de leerlingen een dataset, waarin zij stapsgewijs de geleerde theorie gaan toepassen.

Werkvormen

In de module ICT-basisvaardigheden verschilt de manier van werkvormen per leerjaar. Alle modules zijn online beschikbaar in Learnbeat, waardoor elke leerling op eigen tempo aan het werk kan. In leerjaar 1 worden de theorie en opdrachten voornamelijk klassikaal behandeld. In leerjaar 2 en 3 gaan de leerlingen voornamelijk zelfstandig aan de slag met de theorie en opdrachten.