Informatie
vaardigheden

Wat zijn Informatievaardigheden?

In de module ‘Informatievaardigheden’ gaan de leerlingen effectief zoeken, verzamelen, gebruiken, verwijzen, verwerken, presenteren, evalueren en bijwerken van online informatie.
In deze lessenreeksen wordt er telkens gewerkt aan een project, zoals het bouwen van een website of animatie: u kunt zelf kiezen. Hierbij leren leerlingen stapsgewijs en strategisch om te gaan met informatie.

Module opbouw
De doorlopende leerlijn ‘Informatievaardigheden’ is opgedeeld in drie leerjaren en toegespitst op het vmbo, havo of vwo conform richtlijnen SLO. De module Informatievaardigheden bestaat uit drie leerjaren. In deze leerjaren wordt Informatievaardigheden behandeld in het licht van de bredere context in een scala aan onderwerpen. In het eerste leerjaar wordt onderwerpen zoals: onderzoek doen, het geven van een presentatie en het maken van een website, behandeld. In het het tweede leerjaar wordt er dieper ingegaan op het maken van een website. Verder wordt er in dit leerjaar ingegaan op het maken van een presentatie. In het derde leerjaar gaan de leerlingen aan de slag met het starten van een eigen bedrijf. Ook wordt de module Informatievaardigheden in dit leerjaar geïntegreerd in de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer.

Hieronder staat het overzicht met het aantal lessen per leerjaar, deze lessen zijn exclusief de les gewijd aan de eindopdracht.

– Informatievaardigheden 1: 11 lessen + 9 extra lessen
– Informatievaardigheden 2: 10 lessen + 9 extra lessen
– Informatievaardigheden 3: 10 lessen

Voorbeeldlessen

De lessen in deze module zijn op een standaard manier opgebouwd. Een les begint altijd met een korte introductie, waarna de theorie van dit onderwerp volgt. De theorie wordt kort en bondig behandeld zodat leerlingen niet afgeleid raken door de vele informatie. Nadat de theorie afgesloten is, gaan de leerlingen aan de slag met de opdrachten. In de opdrachten worden de leerlingen stap voor stap meegenomen om de theorie zelf toe te passen.

Plagiaat en bronvermelding leerjaar 1: in deze les gaan de leerlingen aan de slag met beoordelen van bronnen en plagiaat. Allereerst wordt er in de theorie besproken hoe plagiaat herkend kan worden en hoe je het kunt voorkomen. Nadat de theorie is afgerond, gaan de leerlingen zelf aan de slag om plagiaat in teksten te herkennen.

Informatievaardigheden leerjaar 2: in dit leerjaar gaan de leerlingen stapsgewijs aan de slag om een site te gaan maken. De lessen zijn zo ingedeeld dat er elke week verder een nieuwe stap wordt gemaakt in het maken van een website. Allereerst wordt er aandacht besteed om informatie te verzamelen, een doelgroep te kiezen en om een layout te bepalen. Hierna wordt er daadwerkelijk begonnen om een site te leren maken. De module wordt afgesloten met het geven van een presentatie over de eigen gemaakte site.

Werkvormen

In deze module zijn de werkvormen voornamelijk in groepsverband. Leerlingen gaan met elkaar werken aan diverse groepsopdrachten. De groepsopdrachten zullen aan het einde van elke module klassikaal worden besproken zodat er ook een interactieve vorm van lesgeven in deze module zit.