Digitale Informatievaardigheden

Wat houdt de module Digitale informatievaardigheden in?

Bij Digitale informatie vaardigheden gaan de leerlingen effectief online informatie zoeken, verzamelen, gebruiken, verwijzen, verwerken, presenteren, evalueren en bijwerken.

Digitale informatievaardigheden betreffen het toepassen van de fundamentele basisvaardigheden op een praktische en concrete manier. Hierbij staan plagiaat en bronvermelding centraal: waar komt informatie in een onderzoek vandaan, hoe kan dat geverifieerd worden, hoe moet je precies citeren en verwijzen? Modules informatievaardigheden doorlopen altijd 7 lessen chronologisch, omdat een leerling hier in een lessenreeks systematisch aan een product (zoals een video, website of animatie) werkt.

Zo formuleren leerlingen hoofd- en deelvragen, zoeken ze bronnen, beoordelen ze deze en verwijzen ze ernaar, verwerken ze de informatie zelf en sluiten ze af door te presenteren, evalueren en te herzien. Per jaar bieden wij twee verschillende modules digitale informatievaardigheden. Niet om allebei te maken, maar zodat er keuze is. Wanneer bij een ander vak bijvoorbeeld al een poster gemaakt wordt, kan men kiezen voor de module ‘website’, of juist andersom. In elk leerjaar zijn beide opties kwalitatief even sterk, het enige verschil is het onderwerp.

INFORMATIEVAARDIGHEDEN 1, digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs, lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school

Digitale informatievaardigheden leerjaar 1

De eerste module uit digitale informatievaardigheden leerjaar 1 staat in het teken van een poster. Leerlingen zoeken bronnen, beoordelen en vermelden deze, en leren wat plagiaat is. Vervolgens verwerken ze hun verzamelde informatie ofwel in Canva ofwel in PowerPoint Google presentaties. De poster die ze dan gemaakt hebben, wordt tot slot gepresenteerd en geëvalueerd. Deze module past goed bij de vakken Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, maar ook bij wiskunde en economie.

Liever niet aan een poster werken als centrale opdracht? Dan is het ook mogelijk te kiezen voor de module waarin een website gemaakt wordt. Leerlingen werken hierbij in duo’s en kiezen een onderwerp. Dan worden plaatjes en informatie gezocht. Vervolgens is er een les over vormgeving, daarna twee lessen waarin de site zelf gebouwd wordt, en uiteindelijk wordt de website gepresenteerd, beoordeeld en bijgewerkt. Deze module past goed bij economie, maatschappijleer, bedrijfseconomie en Nederlands.

Digitale Informatievaardigheden leerjaar 2

Met de eerste module uit digitale informatievaardigheden leerjaar 2 wordt gewerkt aan een website voor een fictief bedrijf. Leerlingen maken teams, bedenken een bedrijf, verzamelen informatie, stemmen af op een doelgroep, zetten een echt werkende website in elkaar die de leerlingen presenteren en evalueren. Deze module past goed bij economie, bedrijfseconomie, wiskunde en Nederlands.

Liever niet aan een bedrijfswebsite werken als centrale opdracht? Dan is het ook mogelijk te kiezen voor de module waarin een animatie gemaakt wordt. Deze module begint met het maken van teams en een planning, waarna een script en scènes worden uitgewerkt. Dan leren leerlingen hoe animeren in Powtoon werkt, maken ze de animatie zelf, leren ze hoe deze te presenteren. Ook beoordelen ze elkaar en eindigen met een evaluatie. Deze module past goed bij verschillende vakken zoals Beeldende Vorming, Nederlands en Engels.

INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2, digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs, lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school
INFORMATIEVAARDIGHEDEN3, digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs, lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school

Digitale Informatievaardigheden leerjaar 3

De eerste module uit digitale informatievaardighede leerjaar 3 gaat over het opzetten van een bedrijf op papier. Leerlingen bepalen hun doelgroep, ontwerpen een financieel plan, leren hoe marketing werkt en passen dit toe in een schets voor een webshop. Ze maken een pitch, presenteren deze, beoordelen elkaar en werken hun materiaal bij. Deze module past goed bij economie, bedrijfseconomie, wiskunde en administratie.

Liever niet aan een bedrijfsontwerp werken als centrale opdracht? Dan is het ook mogelijk te kiezen voor de module waarin een video gemaakt wordt. Leerlingen oriënteren zich op een onderwerp, stellen hoofd- en deelvragen op, verzamelen informatie en regelen een interview. Dit interview bereiden ze voor, nemen ze af en verwerken ze voor het opstellen van een script en een planning voor het filmen. Ze nemen de video op en editen deze. Tot slot wordt de video gepresenteerd, beoordeeld en geëvalueerd. Deze module past goed bij aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer.