Lesmateriaal Digitale Geletterdheid

Hoe wilt u dat uw lesprogramma digitale geletterdheid eruit ziet?

Keuzevrijheid en persoonlijke aandacht staan bij ons op één. De modules die door ons worden aangeboden, bevatten lesstof voor zeven lesweken. De lesstof kunt u naar eigen wens indelen in de zeven lesweken.
De vijf modules zullen verder worden toegelicht om inhoudelijk meer duidelijkheid te creëren:

Praktische ICT-vaardigheden

De module ‘Praktische ICT-vaardigheden’ behandelt de fundamentele ICT-vaardigheden die leerlingen hard nodig hebben in de 21e eeuw. Wij leveren een introductie waarin alle digitale facetten langskomen die nodig zijn om het nieuwe schooljaar degelijk op te starten: wifi, schoolsite, rooster, mail, Cloud, printen, wachtwoorden, Word, PowerPoint, Excel, etc. Voor Google, Apple en Microsoft bieden we uitgebreid materiaal dat doorloopt van de eerste basis tot geavanceerd gebruik.

Mediawijsheid

De module ‘Mediawijsheid’ biedt een breed scala aan gethematiseerde, actuele en interactieve lessen over ons gebruik van online media in deze tijd. Leerlingen staan stil bij onderwerpen als cyberpesten, fake news, privacy, beeldvorming, phishing, influencers, datadiefstal en nog veel meer. Ook worden gevaren als verslavingen en aandoeningen aangestipt en updaten wij de stof maandelijks om de actualiteit te volgen.

 

Informatievaardigheden

De module ‘Informatievaardigheden’ gaat over het effectief zoeken, verzamelen, gebruiken, verwijzen, verwerken, presenteren, evalueren en bijwerken van online informatie. In deze lessenreeksen wordt telkens gewerkt aan een project, zoals het bouwen van een website of animatie: u kunt zelf kiezen. Hierbij leren leerlingen stapsgewijs en strategisch om te gaan met informatie.

 

Computational Thinking

De module ‘Computational thinking’ verschaft leerlingen inzicht in de werking van de apparaten die hen dagelijks omgeven. In speelse, praktische lessen wordt gewerkt met robotjes, 3D-modellen, VR-brillen en 3D-printers. Door zelf te programmeren, ontwerpen en coderen op een basaal niveau ontdekken leerlingen wat een algoritme is, wat A.I. en A.R. inhoudt en wat toekomstige technologie voor ons in petto zou kunnen hebben.

 

Digitaal Burgerschap

De module ‘Digitaal burgerschap behandelt de fundamentele bouwstenen die leerlingen hard nodig hebben in de 21e eeuwse maatschappij. Digitaal burgerschap leert jou de kennis, vaardigheden en houding die je nodig hebt om in de digitale maatschappij mee te komen. Met de kwaliteiten word je een sociale, zelfredzame burger van het Nederlandse digitaal tijdperk.

 

Digitaal burgerschap foto

Nieuwsgierig naar de lesstof?