Hoe wilt u dat uw lesprogramma eruit ziet?

Keuzevrijheid en persoonlijke aandacht staan bij ons op één. De modules die door ons worden aangeboden, bevatten lesstof voor zeven lesweken. De lesstof kunt u naar eigen wens indelen in de zeven lesweken.
De vier modules zullen verder worden toegelicht om inhoudelijk meer duidelijkheid te creëren.

ICT-basisvaardigheden

De module ‘ICT-basisvaardigheden’ zorgt ervoor dat de leerlingen een basis ICT-kennis aanleren. Tijdens de module is er een algemeen begin waarin de leerlingen kennis wordt bijgebracht over: het device, de internetverbindingen, de schoolmail en hun schoolomgeving. Vanuit de basiskennis wordt er verder gewerkt om kennis te vergroten in specifieke programma’s van Google en Microsoft Office 365, afhankelijk van het platform wat u op school gebruikt. Onder de specifieke programma’s vallen Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Documenten en Google Drive

Mediawijsheid

De module ‘Mediawijsheid’ leert u optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van online media. De inhoud van deze module bestaat uit de werking van de media en de gevolgen van sociale media. Verder zal er in worden gegaan op pesterijen via het internet, cybercriminaliteit, beeldvorming, fake nieuws, het gebruik van data en omgangsvormen.

Informatievaardigheden

Tijdens de module ‘Informatievaardigheden’ leren de leerlingen hoe er effectief gezocht kan worden naar informatie op het internet. Er wordt hierbij speciale aandacht besteed aan het ‘Big 6 Model’. Dit model stelt de leerlingen in staat om stapsgewijs een zoekvraag te formuleren, een zoekstrategie te bedenken, informatie te zoeken en deze te interpreteren.

Computational thinking

De module ‘Computational thinking’ bestaat uit programmeren, robotisering, 3D-printen en virtual reality. In de basis leren leerlingen hoe een computer denkt, wat de werking is van een computer en hoe opdrachten van leerlingen omgezet kunnen worden in resultaat op de computer.

Nieuwsgierig naar de lesstof?

Vraag voor uw school vrijblijvend een proefles Digitale Geletterdheid aan.

Neem contact op

Mogelijkheden voor de modules

Wij geloven in de kracht van delen. Als school heeft u de keuze een doorlopende leerlijn te implementeren of digitale geletterdheid binnen de reguliere vakken op te nemen. Samen met de leraren en het schoolbestuur bepalen we de inhoud van de modules of trainingen afhankelijk van het niveau van de leerlingen. Door de lesvormen en het materiaal op de juiste manier af te stemmen is er een goede aansluiting op de belevingswereld van leerlingen. Deze inventarisatie geeft inzicht in de mogelijkheden van de modules en leerlijnen. Zo kunt u beter bepalen hoe digitale geletterdheid voor jullie school in het leerplan past en heeft u een op maat afgestemd lesprogramma.
Om u een betere indruk te geven van de verschillende mogelijkheden die GO21 biedt voor de modules zal verdere toelichting volgen per mogelijkheid.

Doorlopende leerlijn

Wanneer u gebruik maakt van de doorlopende leerlijn ontvangt u alle vier de modules, docentenhandleidingen, leerling modules en presentaties. GO21 zorgt ervoor dat alles is afgestemd naar wens van u en uw school.

Losse modules

Wanneer u kiest voor het afnemen van één of meerdere modules ontvangt u docentenhandleidingen, leerling modules en presentaties. Wij raden u aan om bij een afname van drie losse modules te kiezen voor de doorlopende leerlijn gelet op de kosten.

Projectweken

Tijdens projectweken leren wij in een week tijd de leerlingen de basis van programmeren. Er zal zelfstandig en in groepsverband worden gewerkt aan verschillende opdrachten en games. GO21 kijkt samen met de school naar de invulling van de projectweek. Wij regelen het lesmateriaal en faciliteren uw school met studentdocenten die de lessen verzorgen. Binnen de projectweek krijgen leerlingen de vrijheid om zelf te bepalen welke eindopdracht ze willen volgen en hoe hun game/virtuele wereld eruit komt te zien. De studentdocenten leggen uit welke tools de leerlingen kunnen gebruiken binnen hun game/virtuele wereld.
Binnen de projectweek is voldoende plaats voor differentiatie op elk niveau. Met ons lesmateriaal kunnen we elke leerling uitdagen om het maximale uit zijn/haar project te halen.

Docenten bootcamp

Ook docenten kunnen nog genoeg leren, om docenten up-to-date te houden en kennis bij te brengen heeft GO21 de docenten bootcamp ontwikkeld. Gedurende drie sessies van elk drie uur wordt de kennis bijgespijkerd van Microsoft Office 365 en/of Google G-suite.

Lesmateriaal kerndoelen SLO_

Ons lesmateriaal is ontwikkeld door zowel onderwijs docenten als technische studenten en voldoen aan de kerndoelen van het SLO. Elke lesmodule bestaat uit ongeveer 7 lesuren. Bij elke module is een docentenhandleiding aanwezig. Hierin staat een samenvatting van de les, leerdoelen, tijdsindeling, begrippen en werkvormen. De docenten hebben uiteraard de vrijheid om hier vanaf te wijken. Binnen het lesmateriaal kan heel makkelijk een extra opdracht, een vraag of een afbeelding of video worden toegevoegd.

Lesgeven in digitale geletterdheid

Er zijn drie mogelijkheden om onze modules af te nemen. Hierdoor kunt u er zelf voor kiezen hoe u het lesmateriaal wilt presenteren. De drie mogelijkheden zullen verder worden toegelicht.

Digtale geletterdheid op maat

Onze lesstof wordt online aangeboden in de vorm van een op maat gemaakte module voor uw school. Deze online module biedt de mogelijkheid aan leerlingen om direct vragen te kunnen beantwoorden, filmpjes te bekijken, teksten te lezen en direct toegang te hebben tot externe links.

Digitale geletterdheid op papier

Indien u graag met handouts werkt biedt GO21 u de mogelijkheid om de modules hardcopy te leveren. Naast de hardcopy versie beschikt u ook over de online module. Hiermee bent u nog steeds verzekerd van directe toegang tot externe links en programma’s.

Digitale geletterdheid integreren

De laatste mogelijkheid is om de modules te integreren in uw schoolplatform. Indien uw school werkt met een online platform zoals Learnbeat en Goformative kunnen wij onze modules via deze manier aanleveren.