Doorlopende leerlijn voor Digitale Geletterdheid in de klas

Het complete pakket lesmateriaal
'Digitale Geletterdheid' voor scholen

mediawijsheid

Media
wijsheid

Gebruik leren maken van de optimale mogelijkheden van online media.

basis ict vaardigheden

ICT-basisvaardigheden

Basiskennis van verschillende technologie.

programmeren

Computational thinking

Basisvaardigheden van programmeren en hoe een computer werkt.

informatievaardigheden

Informatie vaardigheden

Scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit diverse online bronnen.

Digitale Geletterdheid voor het
VMBO-T, HAVO & VWO

Digitale Geletterdheid biedt kennis en vaardigheden die essentieel zijn in de 21ste eeuw
Digitale Geletterdheid omvat naast ICT-basisvaardigheden ook mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Dit alles komt terug op de werkvloer, maar ook in het dagelijks leven. Het leert de leerling kritisch nadenken, informatie te toetsen en omgaan met verschillende apparaten. Want hoewel leerlingen vaardig zijn met de smartphone, schiet de digitale vaardigheid vaak nog zwaar tekort. Het implementeren van de modules die GO21 aanbiedt zorgt ervoor dat leerlingen wél beschikken over deze vaardigheden.

Het huidige onderwijs begint aan te sluiten bij de vraag van de toekomst
Banen in de toekomst zullen steeds meer draaien om digitale vaardigheden. De vraag naar professionals met ICT-kennis wordt alsmaar groter. Maar ook in andere beroepsgroepen wordt een mate van digitale geletterdheid een vereiste. Door het verbeteren van de digitale geletterdheid van leerlingen op uw school worden zij op de juiste manier voorbereid op de toekomst.

Nóg niet verplicht, wel broodnodig
“In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor Digitale Geletterdheid. Als er aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats” (slo, 2019).

Niet alleen GO21 maar inmiddels ook scholen en de politiek zijn zich bewust van de noodzaak van Digitale Geletterdheid: Vanaf het leerjaar 2021/2022 wordt Digitale Geletterdheid verplicht opgenomen in het curriculum. Het per september of zelfs per direct al invoeren van Digitale Geletterdheid geeft uw huidige leerlingen een goede voorsprong op leerlingen van scholen die pas vanaf 2021 starten met Digitale Geletterdheid.

Online modules, complete leerlijn 
De complete leerlijn van GO21 is digitaal en dus direct in te zetten om leerlingen versneld te leren werken met alle digitale uitdagingen en mogelijkheden. Van de basiscursus programmeren, waar al die fervente gamers opeens merken dat er meer is dan spelen, tot de module mediawijsheid waar ze leren wat maatschappelijk wel en niet kan in de online omgeving.

Digitale Geletterdheid

Digitale Geletterdheid is onderdeel van het nieuwe curriculum en geeft scholen de mogelijkheid om het onderwijs aan te passen op de ontwikkelingen van nu. Door de snelle maatschappelijke- en technische ontwikkelingen is het belangrijk om het onderwijs aan te laten sluiten op de moderne maatschappij. Vanuit de arbeidsmarkt neemt de vraag naar digitaal vaardige mensen toe. Hiervoor zoekt het onderwijs een goede aansluiting. In de praktijk zijn leerlingen ontzettend handig met hun mobiele telefoon, maar dit betekent niet dat leerlingen daadwerkelijk digitaal geletterd zijn.

Digitale Geletterdheid is een combinatie van vier basisvaardigheden die we hebben ondergebracht in vier doorlopende leerlijnen.

  • ICT-basisvaardigheden – Basiskennis van verschillende technologieën
  • Mediawijsheid – Optimaal gebruik leren maken van de mogelijkheden van online media
  • Informatievaardigheden – Informatie uit (online) bronnen scherp leren formuleren en analyseren
  • Computational Thinking – Basisvaardigheden van programmeren

Leerlingen digitaal wijs met 21e eeuwse vaardigheden_

Start met Digitale Geletterdheid

Compleet doorlopende leerlijn

Voor leerlingen van de onderbouw in het voortgezet- en praktijkonderwijs leveren wij doorlopende leerlijnen, eventueel op te splitsen in losse online modules. Met onze methode geeft u leerlingen het gehele schooljaar een lesprogramma waarin ze de basisvaardigheden van Digitale Geletterdheid leren.

Losse modules Digitale Geletterdheid

Mocht u geen tijd of ruimte vinden om de compleet doorlopende leerlijn te implementeren is er ook de mogelijkheid om één of meerdere losse online modules aan te schaffen. Zo brengt u de leerlingen belangrijke kennis bij om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuwse samenleving. U bent hierin vrij om te kiezen welke modules u wilt. Wel adviseren wij, kijkend naar de prijs, dat bij een afname van drie losse modules de compleet doorlopende leerlijn voordeliger is. 

Meer info: Lesmateriaal losse modules

Leermethode Digitale Geletterdheid

Projectweken

Voor leerlingen van zowel de onder- als bovenbouw in het voortgezet onderwijs bieden wij projectweken aan. Tijdens de projectweek leren de leerlingen op een speelse manier in een korte periode hun digitale vaardigheden toe te passen in een online programma.

Meer info: projectweken

Docenten Bootcamp

Werken in een digitale omgeving is inmiddels de standaard op scholen. Dit betekent dat een hoop collega’s een bepaalde drempel over moeten. Om hen daarmee te helpen biedt GO21 docenten bootcamps aan. Met onze persoonlijke aanpak bereiden wij uw docententeam volledig voor op het werken in een digitale omgeving zoals Office365 of G Suite.

Meer info: training docenten bootcamp

Wat scholen vertellen

Stuur ons een whatsapp:

Klik op de persoon die je een bericht wilt sturen of bel ons direct

contact

Neem contact met ons op

GO21_