Complete Leerlijn Digitale Geletterdheid

Compleet pakket lesmateriaal
Digitale Geletterdheid voor scholen

mediawijsheid

Mediawijsheid

Gebruik leren maken van de optimale mogelijkheden van online media.

basis ict vaardigheden

ICT-basisvaardigheden

Basiskennis van verschillende technologie.

programmeren

Computational thinking

Basisvaardigheden van programmeren en hoe een computer werkt.

informatievaardigheden

Informatie vaardigheden

Scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit diverse online bronnen.

Onze samenwerking met Learnbeat

In Learnbeat heeft GO21 haar ideale partner gevonden voor het digitaliseren en interactief aanbieden van de lesstof via het platform van Learnbeat. Met een gecombineerde ervaring van 20 jaar in het onderwijs, hebben wij de kennis en expertise om scholen te begeleiden als het om
digitalisering gaat.

Onze samenwerking met The Rent Company

The Rent Company is marktleider in Nederland bij het faciliteren van laptops in de klas. Dat gebeurt door middel van hun Easy4u-abonnementen. De doelstelling van The Rent Company is om digitaal onderwijs mogelijk te maken voor iedere leerling of student. GO21 heeft naast de module EasyStart by GO21, ook ondersteuning geboden bij de module Starthulp Klas.

Wat is digitale geletterdheid?

Op het eerste gezicht lijken leerlingen erg handig te zijn met hun mobiele telefoon en op het internet, maar dat wil niet zeggen dat studenten ook daadwerkelijk digitaal geletterd zijn. Swipen, spelletjes downloaden of TikToks volgen, is echt iets heel anders dan een goede e-mail formuleren, een cloud-opslag managen, een document opmaken of bronnen beheren dan wel moreel verantwoord gebruik te maken van sociale platforms. GO21, onderdeel van EduOmnia B.V., is sinds september 2017 actief op het gebied van Digitale Geletterdheid voor studenten in het voortgezet onderwijs. De missie van GO21 is leerlingen in het voortgezet onderwijs – de samenleving van de toekomst – van de nodige vaardigheden te voorzien om goed mee te komen in het digitale tijdperk.

Het afgelopen schooljaar hebben meer dan 30 scholen gebruik gemaakt van de educatieve modules van GO21. Bij GO21 werkt hieraan momenteel een team van acht medewerkers die studeren of afgestudeerd zijn op hbo- en wo niveau. GO21 biedt drie volledige leerjaren vol rijke modules voor alle schooltypes die alle facetten van de 21-eeuwse vaardigheden behandelen. Deze modules zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van de stichting leerplan ontwikkeling (SLO) en ontworpen door studenten met specifieke kennis van de onderwerpen die aan bod komen.

Digitale Geletterdheid en het Curriculum

Door de overheid zijn landelijke doelen en deadlines vastgestel omtrent Digitale Geletterdheid als verzameling van vaardigheden waaraan leerlingen moeten voldoen. Deze doelstellingen zijn vertaald naar het nieuwste curriculum voor uw onderwijsinstelling. Partijen zoals het CNV Onderwijs, PO-raad, VO-raad en ouders en onderwijsinstellingen hebben samengewerkt aan een plan voor Digitale Geletterdheid van de toekomst. Meer uitleg en informatie hierover kunt u vinden op:

1. www.curriculum.nu
2. www.kennisnet.nl

Digitale Geletterdheid biedt leerlingen kennis en vaardigheden die essentieel zijn in de 21e eeuw. Het implementeren van de modules die GO21 aanbiedt, zorgt ervoor dat leerlingen beschikken over deze vaardigheden.

Digitale Geletterdheid op school

Het is van belang dat leerlingen een kritische, geïnformeerde, onderzoekende en nieuwsgierige houding ontwikkelen ten opzichte van digitalisering. Hiermee kunnen leerlingen zich digitale technologie eigen maken om succesvol deel te nemen op school, tijdens de studie en in de maatschappij van de toekomst. Het is wenselijk om nu al te starten met Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs.

Leerlingen hebben namelijk direct veel baat bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Zo kunnen ze hun digitale vaardigheden toepassen en gebruiken in alle vakken. Bijkomend voordeel is dat u als school goed voorbereid bent op toekomstige veranderingen in het nieuwe curriculum. Van alle onderwijs typen, van speciaal onderwijs tot tweetalig onderwijs/gymnasium.

Digitale Geletterdheid: onze doorlopende leerlijn

Onze doorlopende leerlijn in drie jaren en vier domeinen is geschikt voor alle onderwijs typen, van speciaal onderwijs tot tweetalig onderwijs/gymnasium. De opbouw van elke les is identiek. Een les bestaat uit een aantal theorie-pagina’s en een aantal opdracht-pagina’s, waarbij telkens de voor die opdracht relevante theorie is gekoppeld aan een opdracht-pagina. Zo is de relevante informatie altijd direct beschikbaar. De didactiek is altijd afgestemd op het schoolniveau. Iedere les in elke module heeft een introductie, een lesdoelen-overzicht, een afsluiting en een begrippenlijst, altijd op dezelfde plekken in de opbouw.

Ons materaal is:
• Visueel met sceenshots en plaatjes
• Tekstueel, duidelijk uitgelegd
• Gedetailleerde video’s voor functie

Wat scholen vertellen

Stuur ons een whatsapp:

Klik op de persoon die je een bericht wilt sturen of bel ons direct