Digitale geletterdheid voor scholen

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is een belangrijk onderwerp in het onderwijs. Het betekent dat leerlingen niet alleen moeten leren hoe ze met digitale tools kunnen werken, maar ook hoe ze deze tools kunnen gebruiken om kritisch na te denken over de informatie die ze online vinden.

Om leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin steeds meer van hun leven online zal afspelen, is het belangrijk dat ze al op jonge leeftijd digitale geletterdheid aanleren. Helaas is dit niet altijd even eenvoudig, omdat het onderwerp zo breed is. Vandaar dat GO21 voor alle schoolniveaus (VWO, HAVO, VMBO en voor het Speciaal Onderwijs.) modules heeft ontwikkeld om leerlingen digitaal vaardig te maken. 

Digitale geletterdheid en het nieuwe curriculum

Door de overheid zijn landelijke doelen en deadlines vastgesteld omtrent Digitale Geletterdheid als verzameling van vaardigheden waaraan leerlingen moeten voldoen. Deze doelstellingen zijn vertaald naar het nieuwste curriculum voor uw onderwijsinstelling. Partijen zoals het CNV Onderwijs, PO-raad, VO-raad en ouders en onderwijsinstellingen hebben samengewerkt aan een plan voor Digitale Geletterdheid van de toekomst. Meer uitleg en informatie hierover kunt u vinden op:

1. www.curriculum.nu
2. www.kennisnet.nl

Digitale Geletterdheid biedt leerlingen kennis en vaardigheden die essentieel zijn in de 21e eeuw. Het implementeren van de modules die GO21 aanbiedt, zorgt ervoor dat leerlingen beschikken over deze vaardigheden.

Lessen Digitale Geletterdheid voor alle schooltypes

Als school heeft u de keuze om Digitale Geletterdheid als vak op zich te implementeren of Digitale Geletterdheid binnen de reguliere vakken op te nemen. In beide gevallen kan er sprake zijn van een doorlopende leerlijn door de modules van GO21. Dit kan voor alle schoolniveaus met dezelfde modules. Dus voor VWO, HAVO, VMBO en voor het Speciaal Onderwijs.

Ook voor het tweetalig onderwijs (Engels)

Ook hebben wij een volledig Engelstalige versie van onze methode voor het tweetalig onderwijs (TTO).

Onderwijs Digitale Geletterdheid

De ervaring leert ons dat het maximale resultaat uit de modules van GO21 wordt gehaald wanneer Digitale Geletterdheid als vak op zich wordt aangeboden. Zo krijgen alle onderwerpen de benodigde aandacht. Het is echter ook goed mogelijk om de modules onder te brengen in bestaande vakken. Bijvoorbeeld mediawijsheid in een geschiedenisles en spreadsheets maken bij wiskunde. In dat geval kunt u ook voor losse modules kiezen. Wij helpen u graag bij de concrete implementatie.

...en altijd actueel

Alle lessen zijn modulair opgebouwd, dus er hoeft niet één specifieke volgorde te worden aangehouden, behalve bij informatievaardigheden, waar altijd stapsgewijs en chronologisch aan een omvattend project wordt gewerkt. Verder voeren we ieder kwartaal een update van de lessen door en worden er nieuwe lessen toegevoegd. Zo blijven de modules actueel met betrekking tot software-updates, gebruikersfunctionaliteiten en maatschappelijke actualiteiten.

Implementatie van Digitale Geletterdheid op uw school in 4 stappen

Welke methode is het beste om Digitale Geletterdheid op uw school te implementeren?
We gebruiken de volgende beproefde methode om scholen bij dit proces te helpen.

1. Kennismaken met het team

Elke school is uniek qua samenstelling en achtergrond van de vakdocenten. Onze huidige klanten variëren van instellingen voor Speciaal Onderwijs tot categorale gymnasia. Als u contact met ons opneemt, gaan we samen in gesprek over de kernwaarden en visie van uw school op het gebied van Digitale Geletterdheid.

2. Presentatie op locatie en wensen inventarisatie

Onze werkwijze begint altijd met een afspraak en presentatie bij u op locatie. We komen eerst kennismaken tijdens een presentatie voor de werkgroep, sectie en/of directie. We inventariseren de wensen die er leven. Digitale geletterdheid kan gecombineerd worden met het bestaande vakkenpakket. Tijdens de geschiedenisles kan bijvoorbeeld tijd besteed worden aan mediawijsheid: ‘nepnieuws en propaganda’. Het mooiste voor het leereffect is natuurlijk om Digitale Geletterdheid in te voeren als een op zichzelf staand vak van minstens één lesuur per week, maar wij begrijpen dat niet alle scholen hier de ruimte voor hebben.

3. Rondom de lessen

Een logische vervolgvraag is wie de lessen gaat verzorgen. Wij bieden de volgende opties:

• Lessen worden verzorgd door de docenten uit uw eigen docententeam
• Lessen worden verzorgd door docenten van GO21
• Een combinatie van bovenstaande opties

4. Platform integratie met uw schoolsysteem

Onze doorlopende leerlijn Digitale Geletterdheid werkt via het intuïtieve en personaliseerbare single sign on platform Learnbeat. Hiermee kunt u direct gebruik maken van het ingebouwde leerlingvolgsysteem en het uitgebreide dashboard. Daarnaast draagt Learnbeat bij aan drempelloos onderwijs, waarbij leerlingen en docenten eenvoudig met hun schoolmail kunnen inloggen. 

Er zal constante interactie plaatsvinden tussen GO21 en uw school om de kwaliteit van de lessen te waarborgen en de kritiek en feedback te verwerken in onze modules. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur zijn we bereikbaar via Whatsapp en telefoon of via de mail.

programeerles
samenwerking go21 learnbeat en the rent company

Onze samenwerking met Learnbeat

In Learnbeat heeft GO21 haar ideale partner gevonden voor het digitaliseren en interactief aanbieden van de lesstof via het platform van Learnbeat. Met een gecombineerde ervaring van 20 jaar in het onderwijs, hebben wij de kennis en expertise om scholen te begeleiden als het om
digitalisering gaat.

Onze samenwerking met The Rent Company

The Rent Company is marktleider in Nederland bij het faciliteren van laptops in de klas. Dat gebeurt door middel van hun Easy4u-abonnementen. De doelstelling van The Rent Company is om digitaal onderwijs mogelijk te maken voor iedere leerling of student. GO21 heeft naast de module EasyStart by GO21, ook ondersteuning geboden bij de module Starthulp Klas.

Wilt u nu starten met Digitale Geletterdheid?