Digitale geletterdheid
voor scholen

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid verwijst naar de vaardigheid om effectief, kritisch en ethisch om te gaan met digitale technologieën en informatiebronnen. Het onderwijs hecht veel waarde aan digitale geletterdheid, wat inhoudt dat leerlingen niet alleen vaardigheden moeten ontwikkelen in het gebruik van digitale tools, maar ook hun vermogen om kritisch te denken over de informatie die ze online tegenkomen.

Om leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin steeds meer van hun leven online zal afspelen, is het belangrijk dat ze al op jonge leeftijd digitale geletterdheid aanleren. Helaas is dit niet altijd even eenvoudig, omdat het onderwerp zo breed is.

Vandaar dat GO21 voor de volgende schoolniveaus modules heeft ontwikkeld om leerlingen digitaal vaardig te maken:

 • Basisscholen
 • VMBO
 • HAVO
 • VWO
 • Speciaal Onderwijs

Deze modules bestaan uit:

 In samenwerking met onze medewerkers van DeBijlesStudent, de TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden, evenals docenten van onze partner-scholen en met input van alle leerlingen, hebben wij een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor leerlingen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Onze leerlijn laat een ander perspectief zien op het curriculum, waarbij digitale geletterdheid een prominente rol speelt. Hierbij houden we bewust rekening met de veranderende eisen van de 21e eeuw. We bieden een overzichtelijke structuur die leerlingen bewust maakt van de diverse facetten van digitale geletterdheid en hen stapsgewijs begeleidt in hun ontwikkeling.

Digitale geletterdheid in het curriculum

Door de overheid zijn landelijke doelen en deadlines vastgesteld omtrent Digitale Geletterdheid als verzameling van vaardigheden waaraan leerlingen moeten voldoen. Deze doelstellingen zijn vertaald naar het nieuwste curriculum voor uw onderwijsinstelling. Partijen zoals het CNV Onderwijs, PO-raad, VO-raad en ouders en onderwijsinstellingen hebben samengewerkt aan een plan voor Digitale Geletterdheid van de toekomst. Meer uitleg en informatie hierover kunt u vinden op:

1. www.curriculum.nu
2. www.kennisnet.nl

Digitale Geletterdheid biedt leerlingen kennis en vaardigheden die essentieel zijn in de 21e eeuw. Het implementeren van de modules die GO21 aanbiedt, zorgt ervoor dat leerlingen beschikken over deze vaardigheden.

Lessen Digitale Geletterdheid voor alle schooltypes

Als school heeft u de keuze om Digitale Geletterdheid als vak op zich te implementeren of Digitale Geletterdheid binnen de reguliere vakken op te nemen. In beide gevallen kan er sprake zijn van een doorlopende leerlijn door de modules van GO21. Dit kan voor alle schoolniveaus met dezelfde modules. Dus voor VWO, HAVO, VMBO en voor het Speciaal Onderwijs.

Ook voor het tweetalig onderwijs (Engels)

Ook hebben wij een volledig Engelstalige versie van onze methode voor het tweetalig onderwijs (TTO).

Digitale Geletterdheid als vak apart of als module in bestaande vakken

Uit onze ervaring is gebleken dat het beste resultaat bereikt wordt met GO21-modules wanneer Digitale Geletterdheid als afzonderlijk vak aangeboden wordt. Hierdoor kunnen alle onderwerpen de nodige aandacht krijgen. Echter, het is ook mogelijk om de modules te integreren in bestaande vakken. Bijvoorbeeld, mediawijsheid kan behandeld worden binnen geschiedenislessen en spreadsheets kunnen gemaakt worden tijdens wiskundelessen. In dit geval bestaat er ook de mogelijkheid om afzonderlijke modules te kiezen. Wij staan klaar om je te helpen bij het praktisch implementeren hiervan.

Altijd actueel lesmateriaal

De lessen zijn gestructureerd in modules, wat betekent dat er geen specifieke volgorde hoeft te worden gevolgd, behalve bij informatievaardigheden waarbij altijd stap voor stap en chronologisch wordt gewerkt aan een alomvattend project. Bovendien voeren we elk kwartaal updates uit op de lessen en voegen we nieuwe lessen toe om ervoor te zorgen dat de modules relevant blijven met betrekking tot software-updates, gebruikersfunctionaliteiten en maatschappelijke ontwikkelingen.

Hoe ga je van een visie op digitale geletterdheid naar de praktijk?

Implementatie van Digitale Geletterdheid op school in 4 stappen:

 1. Kennismaken met het team
  De samenstelling en achtergrond van de vakdocenten verschilt per school, waardoor elke school uniek is. Onze klanten bestaan uit diverse instellingen, variërend van Speciaal Onderwijs tot categorale gymnasia. Als je ons benadert, zullen we gezamenlijk bespreken wat de kernwaarden en visie zijn van jouw school met betrekking tot Digitale Geletterdheid.
 2. Presentatie op locatie en wensen inventarisatie
  Onze aanpak begint altijd met een afspraak en presentatie op jouw locatie. We starten met een introductie voor de werkgroep, sectie en/of directie om kennis te maken en alle wensen in kaart te brengen. Het is mogelijk om digitale geletterdheid te integreren binnen het bestaande curriculum. Bijvoorbeeld tijdens geschiedenislessen kan aandacht besteed worden aan mediawijsheid, zoals ‘nepnieuws en propaganda’. De meest effectieve manier om digitale geletterdheid te onderwijzen is als een apart vak van minstens één lesuur per week, maar we begrijpen dat niet alle scholen hier ruimte voor hebben.
 3. Rondom de lessen
  Een logische vervolgvraag is wie de lessen gaat verzorgen. Wij bieden de volgende opties:
  • Lessen worden verzorgd door de docenten uit het eigen docententeam
  • Lessen worden verzorgd door docenten van GO21
  • Een combinatie van bovenstaande opties
 4. Platform integratie met het schoolsysteem
  Via het gebruiksvriendelijke en aanpasbare single sign on platform Learnbeat wordt onze doorlopende leerlijn Digitale Geletterdheid geïmplementeerd. Met behulp van dit platform kunnen gebruikers direct toegang krijgen tot het ingebouwde leerlingvolgsysteem en de uitgebreide dashboardfunctionaliteiten. Bovendien bevordert Learnbeat drempelloos onderwijs, waarbij zowel leerlingen als docenten moeiteloos kunnen inloggen met hun schoolmailadres.

Er zal constante interactie plaatsvinden tussen GO21 en uw school om de kwaliteit van de lessen te waarborgen en de kritiek en feedback te verwerken in onze modules. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur zijn we bereikbaar via Whatsapp en telefoon of via de mail.

programeerles
samenwerking go21 learnbeat en the rent company

Onze samenwerking met Learnbeat

In Learnbeat heeft GO21 haar ideale partner gevonden voor het digitaliseren en interactief aanbieden van de lesstof via het platform van Learnbeat. Met een gecombineerde ervaring van 20 jaar in het onderwijs, hebben wij de kennis en expertise om scholen te begeleiden als het om
digitalisering gaat.

Onze samenwerking met The Rent Company

The Rent Company is marktleider in Nederland bij het faciliteren van laptops in de klas. Dat gebeurt door middel van hun Easy4u-abonnementen. De doelstelling van The Rent Company is om digitaal onderwijs mogelijk te maken voor iedere leerling of student. GO21 heeft naast de module EasyStart by GO21, ook ondersteuning geboden bij de module Starthulp Klas.

Wilt u nu starten met Digitale Geletterdheid?