Mediawijsheid

Wat is Mediawijsheid?

Het medialandschap verandert continu, ook is het lastig om te bepalen wat correcte informatie is in het huidige medialandschap aangezien iedereen iets kan posten.
Het is daarom steeds belangrijker om mediawijsheid in de klas te bespreken. De module ‘Mediawijsheid’ biedt een breed scala aan gethematiseerde, actuele en interactieve lessen over ons gebruik van online media in deze tijd, zodat leerlingen er media wijs mee kunnen omgaan. Leerlingen staan tijdens de cursus mediawijsheid stil bij onderwerpen als cyberpesten, fake news, privacy, beeldvorming, phishing, influencers, datadiefstal en nog veel meer. Ook worden gevaren zoals verslavingen en aandoeningen aangestipt. Om de actualiteiten te volgen, wordt de stof maandelijks geüpdatet.

Module opbouw
De doorlopende leerlijn ‘Mediawijsheid’ is opgedeeld in 3 leerjaren en toegespitst op het vmbo, havo of vwo conform richtlijnen SLO. De module Mediawijsheid bestaat uit drie leerjaren. In deze leerjaren worden de modules behandeld in het licht van de bredere context in een scala aan onderwerpen. Met de lessen van Mediawijsheid, die geïntegreerd worden in het onderwijs, leren de leerlingen wegwijs te worden in de wereld van media. In het eerste leerjaar wordt mediawijsheid voornamelijk in de context van betrouwbaarheid, veiligheid en privacy besproken. In leerjaar 2 wordt het maatschappelijke vlak van mediawijsheid belicht. Hierbij worden onder andere huidige trends besproken en worden tevens de gevaren hiervan besproken. In leerjaar 3 wordt het maatschappelijke vlak breder belicht in de context van religie, politiek en veiligheid.

Hieronder staat het overzicht met het aantal lessen per leerjaar, deze lessen zijn exclusief de les gewijd aan de eindtoets.

– Mediawijsheid leerjaar 1: 12 lessen
– Mediawijsheid leerjaar 2: 13 lessen
– Mediawijsheid leerjaar 3: 11 lessen

Voorbeeldlessen

De lessen in deze module zijn op een standaard manier opgebouwd. Een les begint altijd met een korte introductie, waarna de theorie van dit onderwerp volgt. De theorie wordt kort en bondig behandeld zodat leerlingen niet afgeleid raken door de vele informatie. De opdrachten worden direct gekoppeld aan de theorie zodat deze direct kan toegepast worden om vraagstukken te beantwoorden.

Seksualiteit & mediawijsheid leerjaar 2: In deze les worden de leerlingen gestimuleerd om na te denken over seksualiteit in verschillende media in de vorm van onder andere sexting. Ook leren de leerlingen over de individuele verschillen in seksualiteit en dat deze er ook zijn in relatie tot mediawijsheid. In deze les worden verschillende scenario’s besproken met de leerlingen aan de hand van video’s van Sense.

Nepnieuws leerjaar 3: Tegenwoordig kan iedereen dingen online plaatsen, hierdoor worden de grenzen tussen nieuws, nepnieuws en advertenties steeds vager. Leerlingen leren wat nepnieuws is en in welke vormen het kan voorkomen. Tevens wordt er aandacht besteed aan hoe nepnieuws te herkennen is.

Werkvormen

In de module Mediawijsheid worden verschillende werkvormen gehanteerd. Alle modules zijn online beschikbaar in Learnbeat, waardoor elke leerling op eigen tempo zelfstandig aan het werk kan. Bijna elke les bevat een klassikaal onderdeel in de vorm van bijvoorbeeld een discussie rondom bepaalde standpunten, een spel of een Kahoot quiz.