Mediawijsheid

Wat houdt de module Mediawijsheid in?

In een medialandschap dat constant verandert, moeten vaardigheden als bewust online navigeren, onderscheid maken tussen (nep)nieuwsberichten of phishing en respectvol gedrag op sociale media actief worden aangeleerd.

Om de heikele thema’s als cyberpesten, beeldvorming, privacy, gezondheid, verslavende algoritmes, surveillance, Big Data advertenties, datadiefstal en meer goed aan te vliegen, is het nodig klassikaal in gesprek te gaan over mediawijsheid. De module ‘Mediawijsheid’ biedt een breed scala aan gethematiseerde, actuele en interactieve lessen over ons gebruik van online media in deze tijd.

Om de actualiteiten te volgen, wordt er constant doorontwikkeld en wordt de stof halfjaarlijks geüpdatet. De mediawijsheid lessen hebben, naast theorie en opdrachten, altijd een pagina met een unieke werkvorm en daarnaast een pagina met zeven stellingen waarover plenair in discussie gegaan kan worden.

MEDIAWIJSHEID, digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs, lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school

Mediawijsheid leerjaar 1

Dit eerste leerjaar bevat 13 lessen. Hoewel de volgorde van de lessen bij mediawijsheid niet allesbepalend is en docenten zelf een keuze kunnen maken voor de indeling, staan de meest fundamentele onderwerpen aan het begin. Het jaar begint met de lessen medialandschap, beeldvorming, phishing, nieuwsmedia, privacy en cyberpesten. De laatste lessen van het jaar behandelen de populaire platforms TikTok, YouTube, Snapchat en Whatsapp. Zo sluit de stof aan op de belevingswereld van de leerlingen, terwijl in elke les ook een kritische boodschap verwerkt zit over de risico’s en gevaren bij het gebruik van deze platforms.

Mediawijsheid leerjaar 2

Het tweede leerjaar mediawijsheid biedt opnieuw 13 lessen met een afzonderlijk thema. De volgorde van deze lessen is nu willekeurig, het is aan scholen zelf te kiezen welk onderwerp wanneer het beste aan bod komt.

De thema’s die behandeld worden zijn: getallen, data, applicaties, geschiedenis, seksualiteit, verslaving, aandoeningen, camera’s, macht van grote bedrijven, emoji’s en memes.

MEDIAWIJSHEID2, digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs, lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school
MEDIAWIJSHEID3, digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs, lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school

Mediawijsheid leerjaar 3

Mediawijsheid leerjaar 3 bestaat uit 11 lessen die in elke volgorde gemaakt kunnen worden.

De thema’s zijn van dit jaar zijn: nepnieuws, levensbeschouwing en mediawijsheid, politiek, gevaren, grenzen, propaganda, religie en mediawijsheid, influencers, privacy, VPN, datadiefstal en technologie & evolutie.