Go 21

FAQ - GO21_

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over GO21 in het algemeen, de modules, docentenbootcamps, projectweken en studentdocenten bij u op school. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, mail of bel ons. Wij staan u graag te woord.

Algemene vragen over GO21

Dit gedeelte vertelt alles over Go21 Algemeen

Door de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is het belangrijk onderwijs aan te laten sluiten op de moderne maatschappij. De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar digitaal vaardige mensen neemt toe en het onderwijs heeft behoefte aan een goede aansluiting. In de praktijk zie je dat leerlingen ontzettend handig zijn met hun mobiele telefoon maar dit betekent niet dat leerlingen ook daadwerkelijk digitaal geletterd zijn.

Digitale geletterdheid kan op twee manier worden geïmplementeerd. Als eerste is er de mogelijkheid om de stof toe te voegen aan een bestaand vak. Digitale geletterdheid heeft steeds meer raakvlak met andere leergebieden waardoor het goed mogelijk is onze lesmodules te integreren in andere vakken. De tweede optie is om digitale geletterdheid als apart vak aan te bieden.

GO21 Leerlingmodules

De lesmodules zijn bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wij hebben modules op VMBO-en HAVO/VWO niveau. Voor klas 1 t/m 3 hebben wij een doorlopende leerlijn ontwikkeld bestaande uit ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Als school kan je kiezen voor de doorlopende leerlijn dan wel opteren voor losse modules. Voor de bovenbouw bestaan de lessen digitale geletterdheid vooral uit projectweken waarin alle bouwstenen van SLO om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van morgen zijn verwerkt.

Bij onze lesmodules wordt naast de lesmodule ook een docentenhandleiding met bijbehorende powerpoint meegeleverd. In overleg met de school organiseert GO21 een informatiemiddag waarbij wij gezamenlijk de lesmodules zullen doorlopen. Het docententeam kan dan zelfstandig de modules aan de leerlingen onderwijzen en al dan niet integreren in bestaande lesstof. Mochten er gedurende het schooljaar nog vragen zijn kan de docent contact met ons opnemen per mail, whatsapp of telefoon. Een andere optie is dat wanneer jullie organisatie nog geen geschikte collega heeft voor het geven van de lessen digitale geletterdheid, dan kunnen wij in de regio Haaglanden eo. studentdocenten aanbieden die deze lessen komen verzorgen.

GO21 heeft de lesmodules op de volgende wijze onderverdeeld:

ICT-basisvaardigheden – basiskennis van verschillende devices en programma’s;
Mediawijsheid – gebruik leren maken van de optimale mogelijkheden van online media;
Informatievaardigheden – scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie vanuit diverse online bronnen;
Computational thinking – basisvaardigheden van programmeren, VR en 3D printen

Ja, er is voldoende materiaal beschikbaar om een heel schooljaar te kunnen vullen. Ieder component van digitale geletterdheid bevat circa 6 tot 7 lesuren aan materiaal waarmee je in totaal 40 weken iedere week een lesuur kan geven. Indien je een component uitvoeriger wilt behandelen is dit geen probleem, en kunnen we in overleg meer lesmateriaal aanleveren.

Het landschap van digitale geletterdheid is continu onderhevig aan verandering. Daarom hebben wij een vast team van ontwikkelaars dat gedurende het hele schooljaar de lesstof up to date houdt.

GO21 biedt vijf modules aan welke onderdeel zijn van de doorlopende leerlijn. Iedere module bevat minimaal zeven lessen. Jullie als schoolinstelling kunnen zelf de volgorde van de lesstof zelf te bepalen. De projectweek programmeren is daarnaast een ideaal middel om leerlingen in vier tot vijf dagdelen een goed fundament te geven in het programmeren.

De lesstof van GO21 wordt in hardcopy aangeboden. In overleg met de school is het ook mogelijk om de lessen te leveren via de online omgeving Goformative. Goformative stelt de leraren in staat direct feedback te geven op de gemaakte vragen van de leerling.

Onze modules bevatten opdrachten welke beoordeeld kunnen worden door de docent.

GO21 Docenten bootcamps

Opleidingen speciaal voor docenten zodat zij zelf de leerlijn kunnen geven als vak of als ondersteunende cursus voor docenten om hen bij te spijkeren op alle benodigde ICT vaardigheden.

De bootcamps van GO21 voor docenten zijn bestemd voor de collega’s die soms een bepaalde drempel over moeten met betrekking tot het veelvuldig werken op de computer. Zeker in een tijd waar veel scholen over stappen op een Office 365 of G Suite omgeving is het van belang iedereen een bepaald basisniveau heeft qua vaardigheden. GO21 heeft voor zowel de Office 365 en G Suite omgeving waarbij de meest voorkomende programma’s en applicaties stap voor stap worden uitgelegd door onze trainers. Wij geloven in een kleinschalige en een persoonlijke aanpak.

GO21 heeft bootcamps voor elk belangrijk programma of applicatie van Office 365 en G Suite. Het werken in de cloud wordt uitvoerig behandeld maar ook de standaardprogramma’s zoals Excel, Powerpoint en Word.

Wij zijn ons ervan bewust dat de aanwezige kennis onder de collega’s sterk kan verschillen. Daarom laten wij de deelnemers aan de bootcamps een instaptoets maken om een duidelijk beeld te krijgen van de aanwezige kennis. Op deze manier kunnen wij een bootcamp op maat aanbieden.

GO21 Projectweken

De Go21 projectweken is er speciaal voor scholen die een projectweek met impact willen organiseren. Zelf programmeren in de klas is nu ook bij u op school beschikbaar.

Een projectweek van GO21 duurt 3 of 4 dagen. In deze dagen leren wij de leerlingen op een speelse manier de basis van het programmeren. De leerlingen worden uitgedaagd een game of virtual reality wereld te maken in een online programma , waarbij hun programmeervaardigheden gedurende de week sterk zullen verbeteren. De leerlingen leren zelf keuzes maken in een langdurig project, worden uitgedaagd kritisch te werken en werken samen waar nodig. Dit alles onder de begeleiding van onze GO21 studentdocenten.

Een projectweek is vooral een goede aanvulling op de doorlopende leerlijnen. Tijdens een projectweek komen veel van de opgedane vaardigheden samen. Het biedt de leerlingen een kans hun vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Voor de bovenbouwleerlingen die de modules niet volgen bieden de projectweken een kans om een inkijk te krijgen in de wereld van het programmeren die zij normaal niet zouden krijgen.

De projectweken worden verzorgd door de GO21 studentdocenten. Per klas leveren wij drie studentdocenten waarvan er één de rol van hoofddocent op zich neemt.

GO21 Studentdocenten bij u op school

Docenten opleiden kost tijd, inzet, moeite en is soms niet in te passen. Daarom bieden we scholen de mogelijkheid gemotiveerde en getrainde studentdocenten in te zetten voor het lesprogramma.

Indien u wel graag wil starten met de lessen digitale geletterdheid maar deze nog niet kan onderbrengen in één van uw secties kunnen de GO21 studentdocenten de lessen verzorgen. Onze studentdocenten kosten €37,50 per lesuur exclusief eventueel reis- en voorrij kosten.
Onze studentdocenten hebben reeds huiswerkbegeleiding gegeven dan wel invallessen verzorgd op middelbare scholen, en zijn daarom goed in staat de lessen digitale geletterdheid op uw school te verzorgen.