ICT-basisvaardigheden

Wat is ICT-basisvaardigheden?

ICT-basisvaardigheden is één van de lesmodules van de doorlopende leerlijn van Digitale Geletterdheid. Bij ICT-basisvaardigheden wordt de basis van verschillende soorten technologieën besproken. Denk hierbij aan het schrijven van een goede mail, het begrijpen van jouw nieuwe laptop en omgaan met de verschillende software die jouw middelbare school gebruikt. ICT-basisvaardigheden ligt daarmee ten grondslag aan de andere drie modules (Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational Thinking) van GO21. De ICT-basisvaardigheden module is opgebouwd in drie leerjaren waarbij rekening is gehouden met verschillende niveaus (vmbo, havo of vwo). 

Doorlopende leerlijn

De ICT-basisvaardigheden lessen zijn opgebouwd in drie leerjaren. De leerlingen worden in het eerste leerjaar geïntroduceerd met de belangrijkste onderdelen van ICT-basisvaardigheden. Afhankelijk van welk device jouw middelbare school hanteert, zijn de ICT-basisvaardigheden lessen hierop aangepast. De ICT-basisvaardigheden module houdt zowel rekening met voortgezet onderwijs scholen die gebruik maken van Chrome en dus het pakket G suite gebruiken en scholen die gebruik maken van Windows en dus het pakket Microsoft gebruiken. Tevens is het mogelijk de ICT-basisvaardigheden module te gebruiken op een Apple device, bijvoorbeeld op een iPad.

Module opbouw

De ICT-basisvaardigheden lessen zijn te verdelen in drie leerjaren, waarbij ieder leerjaar een ander hoofdthema bevat. Het eerste leerjaar focust zich met name op de goede start van het nieuwe schooljaar. De ICT-basisvaardigheden lessen voor het eerste leerjaar houdt zich hierdoor voornamelijk bezig met brugklasleerlingen. Middels de ICT-basisvaardigheden lessen van leerjaar 1 krijgen de brugklasleerlingen de belangrijkste informatie overgedragen die relevant is voor het eerste schooljaar. Bovendien krijgen de leerlingen met de ICT-basisvaardigheden lessen meer vertrouwen in de computerprogramma’s en andere apps die zij dienen te gebruiken voor school. Het tweede en derde leerjaar van ICT-basisvaardigheden gaat verder in op de werking van enkele belangrijke programma’s. Leerlingen kunnen zo, aan het einde van hun onderbouw periode, succesvol met diverse programma’s om gaan en deze programma’s ook gebruiken bij de andere schoolvakken. 

Learnbeat

De ICT-basisvaardigheden lessen zijn geheel in Learnbeat gemaakt. Learnbeat is een online platform dat digitaal lesgeven onwijs makkelijk en toegankelijk maakt. In Learnbeat zitten zowel opdrachten en teksten als een test jezelf bij iedere ICT-basisvaardigheid lesmodule. Docenten kunnen door middel van het online platform van Learnbeat gelijk zien wat leerlingen hebben ingevuld bij hun opdrachten en bij de test jezelf. Zo kan de docent zo goed mogelijk de voortgang van iedere leerling zien en hierdoor gericht extra hulp aanbieden.

Voorbeeldles

Een voorbeeldles van ICT-basisvaardigheden in leerjaar 1 is veilig internet. In de theorie worden onder meer de onderwerpen zoals wachtwoorden, phishing, encryptie en coderen besproken. De theorie is kort en bondig en in makkelijke taal geschreven. Zo kan iedere leerling de theorie goed volgen en zijn leerlingen gemotiveerd de tekst alsnog te lezen en niet stiekem over te slaan. Elk onderwerp is gekoppeld aan verschillende opdrachten. Deze opdrachten bestaan uit diverse soorten vragen. De leerlingen kunnen zowel open vragen verwachten, maar ook meerkeuzevragen, inzichtvragen of combinatievragen. De verscheidenheid aan vragen zorgt ervoor dat de leerling geprikkeld en nieuwsgierig blijft.

Studentdocent paraat

Uit ervaring hebben wij gemerkt dat de huidige poule aan studenten op een middelbare school vaak geen tijd hebben of het lastig vinden om de ICT-basisvaardigheden lessen te geven. Hiervoor heeft GO21 een eenvoudige oplossing. Bij ons kunt u meerdere studentdocenten inhuren die al veel ervaring hebben in het geven van de ICT-basisvaardigheden lessen. Deze studentdocenten weten precies hoe de ICT-basisvaardigheden lessen in elkaar zitten en hebben verstand van de typen computerprogramma’s die gebruikt worden in de lessen. Als middelbare school zijnde is het inhuren van een student docent hierom zowel handig als gemakkelijk. 

Ervaring ICT-basisvaardigheden op school

Caspar, één van onze studentdocenten die regelmatig de ICT-basisvaardigheden lessen geeft op voortgezet onderwijs scholen, vertelt het volgende over zijn ervaring tijdens het lesgeven: ‘Op het Veurs Lyceum in Leidschendam heb ik meegeholpen bij de lessen ICT-basisvaardigheden voor de nieuwe brugklassers. De leerlingen krijgen op het Veurs aan het begin van hun schoolperiode een eigen laptop of Chromebook. Wij helpen ze om deze apparaten helemaal onder controle te krijgen. Ze krijgen dan drie middagen les in e-mail, Magister, werken in de cloud, veilig internetten en werken in Google Documenten, Presentaties en Spreadsheets! Het is leuk om te zien dat de leerlingen vaak al zeggen veel te weten van computers maar na deze lessen aangeven na deze lessen te hebben gehad toch nog meer te weten en ook echt voelen klaargestoomd te zijn voor hun digitale middelbare schooltijd!’ 

ICT-basisvaardigheden op jouw school

De ICT-basisvaardigheden lessen zijn voor iedere middelbare school passend vorm te geven en daarom voor jou op school zeer geschikt. Bent u geïnteresseerd in een lespakket van ICT-basisvaardigheden schroom dan niet om contact met ons op te nemen over de mogelijkheden!

Deel dit bericht :

Wilt u weten hoe u concreet kunt starten met digitale geletterdheid?

Wij leveren maatwerk