Digitale geletterdheid en politiek

Moeite met digitale vaardigheden

Thuiswerken is door covid-19 aanzienlijk toegenomen. Waar digibeten in het verleden op een laagdrempelige manier hulp en advies konden vragen bij collega’s of de IT-desk, stuiten digibeten tijdens het thuiswerken op een probleem. 

‘Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking kan apps niet verwijderen, zijn computer of tablet niet met wifi verbinden of opgeslagen bestanden openen zonder hulp.’

Een derde van de Nederlandse bevolking komt neer op ruim 5,7 miljoen mensen die moeite hebben met met digitale vaardigheden. Tijdens het thuiswerken kunnen digibeten niet gemakkelijk hulp vragen. 

‘Een gebrek aan digitale geletterdheid gepaard met schaamte.’

Vragen van hulp bij digitale vaardigheden kan moeilijk zijn. Al helemaal wanneer deze hulp niet binnen handbereik is. 

Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert uit onderzoek dat mensen met weinig digitale vaardigheden vaker een lager loon ontvangen en onbetaald werken, dan mensen die vaardig zijn met de computer. 

‘Een kwart van de Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar beschikt niet over basale digitale vaardigheden.’

Het is schrikbarend te realiseren dat zoveel Nederlanders moeite hebben met het gebruik  van e-mail of het internet. 

Behoefte aan een digitale sprong in Nederland

Volgens BTG, een brancheorganisatie die zich bezighoudt met ICT en telecommunicatie, dient de digitale infrastructuur een belangrijk onderdeel te worden in het nieuwe kabinet. 

‘Onder meer het stimuleren van thuiswerken, digitale veiligheid en digitale geletterdheid zijn volgens de club “extreem belangrijke” thema’s.’

Petra Claessen, topvrouw van BTG, geeft aan dat verschillende verkiezingsprogramma’s, waaronder digitale geletterdheid, veelal op tafel is gekomen. Het nieuwe kabinet zal middels deze onderwerpen een digitale sprong voorwaarts maken. Daarnaast zal Digitale Zaken meer dienen te pleiten voor het belang van digitalisering. 

Waar staat digitale geletterdheid in de partijprogramma's?

De toekomstige generatie(s) zullen digitaal vaardig opgeleid dienen te worden. Echter is de vraag in hoeverre politieke partijen, maar ook de overheid, momenteel meegaan met de digitalisering. 

NLdigital concludeerde dat de rol van de overheid ontbreekt in de toekomstvisie over digitalisering. In de debatten, voorafgaand aan de verkiezingen, zal de Kamercommissie Digitale Zaken het belang van digitale vaardigheden in het onderwijs meer dienen aan te kaarten. Behalve de tweede kamer zal ook de regering zich dienen te bekommeren om digitalisering. NLdigital heeft de programma’s van de negen grootste partijen naast elkaar gelegd en gekeken naar de cruciale thema’s betreft digitalisering.  

‘Het opvallendste resultaat is de gebrekkige aandacht voor vernieuwing binnen de overheid zelf.’ 

Opvallend is dat partijen ideeën hebben over verbeteringen in de digitalisering, maar verder geen visie voor de overheid hebben om zich hier beter op te organiseren.

‘Alleen D66 heeft voldoende concrete plannen om tot een vernieuwende digitale overheid te komen.’

Het nieuwe kabinet zal een samenhangende visie dienen te maken die het belang van digitalisering naar de voorgrond brengt.

Bron: https://dutchitchannel.nl/668796/nldigital-partijprogramma-mist-vaak-visie-op-rol-overheid-bij-digitalisering.html 

Bron: https://www.iex.nl/Nieuws/643423/Nederland-heeft-digitale-sprong-voorwaarts-nodig.aspx

Deel dit bericht :

Wilt u weten hoe u concreet kunt starten met digitale geletterdheid?

Wij leveren maatwerk