Informatie voor scholen

GO21 Modules geschikt voor alle schooltypes

Als school heeft u de keuze om Digitale Geletterdheid als vak op zich te implementeren of Digitale Geletterdheid binnen de reguliere vakken op te nemen. In beide gevallen kan er sprake zijn van een doorlopende leerlijn door de modules van GO21. Dit kan voor alle schoolniveaus met dezelfde modules. Dus voor vwo, havo, vmbo en voor het speciaal onderwijs.

Tweetalig onderwijs (Engels)

Ook hebben wij een volledig Engelstalige versie van onze methode voor het tweetalig onderwijs (TTO).

Compacte versie

Daarnaast hebben wij een versie van het materiaal met minder tekst, meer plaatjes en video’s, meer reproductie en minder open vragen.

Maximaal resultaat

De ervaring leert ons dat het maximale resultaat uit de modules van GO21 wordt gehaald wanneer Digitale Geletterdheid als vak op zich wordt aangeboden. Zo krijgen alle onderwerpen de benodigde aandacht. Het is echter ook goed mogelijk om de modules onder te brengen in bestaande vakken. Bijvoorbeeld mediawijsheid in een geschiedenisles, en spreadsheets maken bij wiskunde. In dat geval kunt u ook voor losse modules kiezen. Wij helpen u graag bij de concrete implementatie.

Als doorlopende leerlijn

Wanneer u gebruik maakt van GO21 modules voor een doorlopende leerlijn, ontvangt u alle vier de modules, docentenhandleidingen, video’s en presentaties. GO21 helpt zo nodig met het afstemmen van de stof op de wens van de school.

Als losse modules

Het is ook mogelijk een enkel leerjaar af te nemen. In dat geval ontvangt u alle materiaal voor één van onze drie leerjaren. 

Onze modules volgen de SLO-richtlijn

Elke module bestaat uit de 4 kernelementen van de SLO-richtlijn, daarom bevat onze leerlijn de volgende elementen:

• Mediawijsheid leerjaar 1 – 13 lessen
• Mediawijsheid leerjaar 2 – 14 lessen
• Mediawijsheid leerjaar 3 – 11 lessen

• Informatievaardigheden 1: 11 + 9 lessen 
• Informatievaardigheden 2: 9 + 8 lessen
• Informatievaardigheden 3: 10 lessen

• Computational thinking 1: 6 + 7 lessen
• Computational thinking 2: 9 + 18 lessen
• Computational thinking 3: 9 + 11 lessen

• ICT-basisvaardigheden leerjaar 1*: 20 lessen
• ICT-basisvaardigheden leerjaar 2*: 10 lessen
• ICT-basisvaardigheden leerjaar 3*: 13 lessen

Altijd actueel

Alle lessen zijn modulair opgebouwd, dus er hoeft niet één specifieke volgorde te worden aangehouden, behalve bij informatievaardigheden, waar altijd stapsgewijs en chronologisch aan een omvattend project wordt gewerkt. Verder voeren we ieder kwartaal een update van de lessen door en worden er nieuwe lessen toegevoegd. Zo blijven de modules actueel met betrekking tot software-updates, gebruikersfunctionaliteiten en maatschappelijke actualiteiten.

programeerles

Uw wensen voor Digitale Geletterdheid op school

Welke methode is het beste om Digitale Geletterdheid op uw school te implementeren? We gebruiken de volgende beproefde methode om scholen bij dit proces te helpen.

Kennismaken met het team

Elke school is uniek qua samenstelling en achtergrond van de vakdocenten. Onze huidige klanten variëren van instellingen voor Speciaal Onderwijs tot categorale gymnasia. Als u contact met ons opneemt, gaan we samen in gesprek over de kernwaarden en visie van uw school op het gebied van Digitale Geletterdheid.

Presentatie op locatie

Onze werkwijze begint altijd met een afspraak en presentatie bij u op locatie. We komen eerst kennismaken tijdens een presentatie voor de werkgroep, sectie en/of directie.

Wensen inventariseren

We inventariseren de wensen die er leven. Digitale geletterdheid kan gecombineerd worden met het bestaande vakkenpakket. Tijdens de geschiedenisles kan bijvoorbeeld tijd besteed
worden aan mediawijsheid: ‘nepnieuws en propaganda’. Het mooiste voor het leereffect is natuurlijk om Digitale Geletterdheid in te voeren als een op zichzelf staand vak van minstens één lesuur per week, maar wij begrijpen dat niet alle
scholen hier de ruimte voor hebben.

Rondom de lessen

Een logische vervolgvraag is wie de lessen gaat verzorgen. Wij bieden de volgende opties:

• Lessen worden verzorgd door de docenten uit uw eigen docententeam
• Lessen worden verzorgd door docenten van GO21
• Een combinatie van bovenstaande opties

Digitale geletterdheid voor scholen

Platform integratie met uw schoolsysteem

Onze doorlopende leerlijn Digitale Geletterdheid werkt via het intuïtieve en personaliseerbare single sign on platform Learnbeat. Hiermee kunt u direct gebruik maken van het ingebouwde leerlingvolgsysteem en het uitgebreide dashboard. Daarnaast draagt Learnbeat bij aan drempelloos onderwijs, waarbij leerlingen en docenten eenvoudig met hun schoolmail kunnen inloggen.

Waarborgen van kwaliteit door persoonlijk contact

Er zal constante interactie plaatsvinden tussen GO21 en uw school om de kwaliteit van de lessen te waarborgen en de kritiek en feedback te verwerken in onze modules. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur zijn we bereikbaar via Whatsapp en telefoon of via de mail.

Direct starten met de implementatie

We hebben al op veel scholen in het Speciaal Onderwijs, het Beroepsgericht Onderwijs, het vmbo, het havo, het vwo en het Tweetalig Onderwijs, onze lessen geïntegreerd met ons team. Daarom hebben wij een bewezen implementatieplan, waaruit de volgende praktische adviezen en aandachtspunten zijn voortgekomen.

implementatie

Praktische adviezen en aandachtspunten bij de implementatie

Bij het implementatieproces draagt onderstaande bij aan het succesvol invoeren van de modules:

Advies 1

Benoem iemand die als coördinator Digitale Geletterdheid kan functioneren. Deze coördinator zal er samen met GO21 op toezien dat de lessen op de juiste manier worden uitgevoerd. De coördinator besteedt daarbij ook aandacht aan de van de docenten.

Advies 2

Maak het standaard implementatieplan dat wij  leveren zoveel mogelijk op maat Uiteraard kunt u ervoor kiezen om het standaardimplementatieplan aan te houden, maar samen passen we het graag aan.

Advies 3

De school moet zich wegwijs maken met Learnbeat. We lichten uitgebreid toe hoe dit uiterst gebruiksvriendelijke platform precies werkt. Binnen het programma zelf zijn uitgebreide en heldere stappenplannen en instructies over Learnbeat beschikbaar.

Advies 4

Leerlingen zullen geïnformeerd moeten worden over het nieuwe vak. Nagegaan moet worden of zij zelf (nog) een apparaat moeten aanschaffen of dat dit door de school wordt verzorgd.

Advies 5

Blijf zelf up-to-date. GO21 blijft de modules continu aanpassen en vernieuwen, waardoor u altijd beschikt over het laatste en meest relevante lesmateriaal.

Een docenten bootcamp verzorgd dor GO21

Om docenten up-to-date te houden en kennis bij te brengen heeft GO21 het docenten-bootcamp voor IT ontwikkeld. Gedurende 1-2 sessies van 1,5 uur wordt de kennis over het gebruik van onze modules gedeeld.

implementatie
digitale geletterdheid

Wilt u weten hoe u concreet kunt starten met Digitale Geletterdheid?

Wij leveren complete leerlijnen digitale geletterdheid