GO21_ inzetten tijdens het online onderwijs: 5 tips

5 tips om online lessen succesvol te laten verlopen

Het schooljaar 2020-2021 heeft te maken met veel uitdagingen. Zowel leerlingen als docenten moeten creatief omgaan met de mogelijkheden die voorhanden liggen. GO21 vindt het belangrijk dat de organisatie rondom de digitale lessen goed geregeld is. Daarnaast blijft GO21 werken aan actuele en interessante lessen Digitale Geletterdheid. Op afstand kun je namelijk zeker lesgeven, maar het vraagt wel enige aanpassingen. Daarom hier 5 tips over hoe GO21 jou kan helpen in deze tijd om de (online) lessen nog succesvoller te laten verlopen. 

Tip 1: Extra ondersteuning voor brugklassers

Voor brugklassers in het voortgezet onderwijs is het dit jaar extra zwaar. Niet alleen komen ze van hun vertrouwde basisschool en bevinden ze zich in een geheel nieuwe omgeving  op de middelbare school, ook hebben zij te kampen met de extra uitdagingen van online lessen. Voor brugklassers kunnen alle technieken die belangrijk zijn tijdens de (online) lessen overweldigend en onbekend zijn. GO21, heeft lessen gecreëerd om leerlingen zelfverzekerder en bekender te maken met de programma’s die zij dienen te gebruiken tijdens hun middelbare schoolperiode. De lesmodule ICT-basisvaardigheden maakt leerlingen wegwijs met de basisfuncties van een computer. Daarnaast worden de belangrijkste, en meest gebruikte programma’s uitgelegd. In leerjaar één worden onder andere Somtoday/Magister, het schrijven van een mail naar medeleerlingen of docenten en het gebruiken van Google Classroom uitgelegd. Kortom, cruciale programma’s die leerlingen dienen te gebruiken, op een prettige manier uitgelegd.

Tip 2: Werkvormen voor een dynamische les

Fysieke lessen kunnen als langdradig worden beschouwd, tijdens online lessen die vanuit huis gevolgd moeten worden wordt de concentratieboog van de leerlingen nog eens extra op de proef gesteld. De leerling moet zichzelf blijven motiveren aan de slag te gaan en dat kan vermoeiend zijn. GO21 heeft hier een oplossing voor gevonden: werkvormen. De werkvormen zijn gekoppeld aan de de vier lesmodules van GO21, maar kunnen ook zeker gebruikt worden als extra toevoeging van de les. De werkvormen zijn speels en educatief. Vaak zijn de werkvormen uit te voeren in kleine groepjes. Tijdens online lesgeven kunnen de werkvormen gemakkelijk door middel van break-out rooms gevormd worden. Zo worden de leerlingen gestimuleerd tot interactie, ondanks de online lessen. 

Tip 3: Actueel blijven tijdens het lesgeven

De ontworpen lesmodules bij GO21 zijn zo actueel mogelijk. Regelmatig  worden de modules opgefrist zodat alleen de meest interessante en aanmerkelijke informatie in de modules komen. De ontwikkelaars van de modules zijn jong en innovatief en weten goed wat leerlingen in het voortgezet onderwijs belangrijk vinden. De modules die GO21 ontwerpt zijn van diverse aard en kunnen geïntegreerd worden bij verschillende vakken. Een module toevoegen aan (online) les om meer actuele activiteiten en interessante nieuwtjes toe te voegen, zorgt er zeker voor diversiteit en verandering in de dagelijkse standaard lessen.

Tip 4: Interactieve les modules

(online) Lessen kunnen door leerlingen als ‘saai’ of ‘vermoeiend gekenmerkt worden, omdat deze lessen weinig interactie bevatten. De lesmodules van GO21 zijn projectgewijs en bevatten weinig klassikale momenten. Hierdoor gaan  leerlingen spelenderwijs en op hun eigen tempo met het lesmateriaal om. Het lesmateriaal is vormgegeven door verschillende typen vraagstukken door elkaar te gebruiken. Daarnaast wordt de theorie aan de leerlingen toegereikt middels filmpjes, modellen, figuren, nieuwsberichten en andere informatieve teksten. De uitleg is kort en krachtig , zodat de leerling niet de teksten overslaat omdat ze als te lang worden gezien. 

Tip 5: Extra hulp tijdens het lesgeven

Interactieve lessen kunnen nieuw en spannend zijn voor docenten. Een beeldscherm maakt het moeilijker om de voortgang van alle leerlingen in de gaten te houden. Om hierin te faciliteren biedt GO21 ondersteuning door middel van studentdocenten. De studentdocenten kunnen zowel bij de online als de fysieke lessen helpen bij het uitleggen van de stof. 

GO21 integreren

Hierbij 5 tips aangereikt, hoe GO21 jouw school kan helpen tijdens het (online) lesgeven! Ben je nog niet overtuigd na deze 5 tips of wil je meer informatie hebben over de integratie van GO21 in het lesprogramma van jouw school? Neem dan gerust contact met ons en dan bespreken we graag de mogelijkheden!

GO21 integreren

Hierbij 5 tips aangereikt, hoe GO21 jouw school kan helpen tijdens het (online) lesgeven! Ben je nog niet overtuigd na deze 5 tips of wil je meer informatie hebben over de integratie van GO21 in het lesprogramma van jouw school? Neem dan gerust contact met ons en dan bespreken we graag de mogelijkheden!

Deel dit bericht :

Wilt u weten hoe u concreet kunt starten met digitale geletterdheid?

Wij leveren maatwerk