Digitale
Geletterdheid

Inhoudsopgave:

Waarom is digitale geletterdheid nodig?

In de praktijk blijkt dat studenten erg handig zijn met hun mobiele telefoon en internet, maar dat wil niet zeggen dat studenten ook daadwerkelijk digitaal geletterd zijn. Door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is het belangrijk om onderwijs te koppelen aan de moderne samenleving. De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar digitaal geschoolde mensen neemt toe en het onderwijs zoekt hierin een goede aansluiting.

Een veelgehoord punt van docenten is dat de informatie- en ict-vaardigheden van leerlingen onvoldoende zijn. Het is belangrijk om te bepalen waar de leervraag is voor de studenten. Dit kan per leerling verschillen. Op basis van de leervraag en -behoefte kun je aan de slag met Digital Literacy.

Wat is Digitale Geletterdheid?

Digitale Geletterdheid is een combinatie van vier basisvaardigheden. Leerlingen zijn digitaal vaardig als ze onderstaande vaardigheden beheersen:

 • ICT-basisvaardigheden;
 • Mediawijsheid;
 • Informatievaardigheden;
 • Computational thinking.

Het gaat hierbij om de samenhang tussen deze vaardigheden. Deze vier vaardigheden zijn een onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden en opgenomen in het nieuwe curriculum. Het is van belang dat leerlingen een kritische, onderzoekende en nieuwsgierige houding ontwikkelen. Hiermee kunnen leerlingen toekomstige digitale technologie eigen maken om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Het is wenselijk om nu al te starten met Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Leerlingen hebben nu al voordelen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Zo kunnen zij de betekenis van digitale geletterdheid toepassen in alle vakken. Bijkomend voordeel is dat u als school goed voorbereid bent op toekomstige veranderingen in het curriculum.

programeerles

Digitale Geletterdheid en het nieuwe curriculum

Digitale geletterdheid verplicht in het onderwijsprogramma?

De overheid heeft landelijke doelen en deadlines vastgesteld waaraan de ‘Digitale Geletterdheid’ vaardigheden van studenten moeten voldoen. Deze doelstellingen zijn vertaald naar het curriculum dat je als onderwijsinstelling hanteert. Het was meer dan een decennium geleden dat deze doelen voor het laatst werden herzien. Maar met de 21-eeuwse ontwikkelingen kon verandering niet uitblijven. Partijen zoals het CNV Onderwijs, PO-raad, VO-raad tot aan ouders en onderwijsinstellingen hebben samengewerkt met als resultaat dit nieuwe curriculum. Meer uitleg en informatie hierover kunt u teruglezen op:

  1. www.curriculum.nu 
  2. www.kennisnet.nl

Het nieuwe curriculum is voor scholen een kader dat bijdraagt aan:

 • Bevorderen van de samenhang in het onderwijs.
 • Terugdringen van een overvol onderwijsprogramma zodat er ruimte blijft voor scholen om hun eigen visie voor het school curriculum in te vullen.
 • Duidelijkheid te bieden aan scholen waardoor er een betere balans is in de hoofddoelen van het onderwijs.
 • Te zorgen voor doorlopende leerlijnen zodat de voorschoolse periode een soepele overgang is naar het primair onderwijs en deze vervolgens goed aansluit op voortgezet onderwijs.

Digitale Geletterdheid voor het
VMBO-T, HAVO & VWO

Digitale Geletterdheid biedt kennis en vaardigheden die essentieel zijn in de 21ste eeuw
Naast ICT-basisvaardigheden omvat digitale geletterdheid ook mediageletterdheid, informatievaardigheden en computationeel denken. Dit alles zie je terug op de werkvloer, maar ook in het dagelijks leven. Het leert de student kritisch na te denken, informatie te toetsen en verschillende apparaten te gebruiken. Want hoewel leerlingen vaardig zijn met de smartphone, schiet de digitale vaardigheid vaak nog zwaar tekort. Het implementeren van de modules die GO21 aanbiedt zorgt ervoor dat leerlingen wél beschikken over deze vaardigheden. 

Digitale Geletterdheid als vak op school?

Welke methode is het beste om digitale geletterdheid op school te implementeren? We gebruiken de volgende standaardmethode om scholen bij dit proces te helpen:.

Kennis maken met het team
Elke school is uniek qua samenstelling en achtergrond van de vakdocenten. GO21 is als organisatie gespecialiseerd in Digitale Geletterdheid en wil haar kennis graag met u en uw school delen. Als u contact met ons opneemt, gaan we graag met u in gesprek over de kernwaarden en visie van uw school op het gebied van Digitale Geletterdheid.

Presentatie op locatie
Beslissingsprocessen op scholengemeenschappen zijn soms complex en een goed begin is het halve werk. Dat is waarom onze werkwijze altijd begint met een afspraak bij u op locatie, we komen eerst kennismaken tijdens een presentatie voor de werkgroep, sectie en/ of directie.

Wensen inventariseren
Tijdens de geschiedenisles tijd besteden aan mediawijsheid: ‘nepnieuws en propaganda’ of werken aan ICT-basisvaardigheden: ‘spreadsheets’ tijdens de wiskundeles. Digitale geletterdheid kan wel degelijk gecombineerd worden met het bestaande vakkenpakket. Echter hebben wij ondervonden dat het beste resultaat wordt bereikt wanneer digitale geletterdheid een opzichzelfstaand vak is.

Een logische vervolgvraag is wie de lessen gaat verzorgen. Wij bieden de volgende opties:

 • Lessen worden verzorgd door docenten uit uw eigen docententeam
 • Lessen worden verzorgd door docenten van GO21
 • Of een combinatie van bovenstaande opties

Platform integratie met uw schoolsysteem
Onze doorlopende leerlijn Digitale Geletterdheid werkt via Learnbeat. Op deze wijze kunt u direct gebruik maken van het ingebouwde leerlingvolgsysteem en het uitgebreide dashboard. Daarnaast draagt Learnbeat bij aan drempelloos onderwijs, waarbij leerlingen en docenten eenvoudig met hun schoolmail kunnen inloggen.

Start met Digitale Geletterdheid
Er zal continue interactie plaatsvinden tussen GO21 en uw school om de kwaliteit van de lessen te waarborgen en de kritiek en feedback te verwerken in onze modules. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur zijn we bereikbaar via Whatsapp of via de mail.

Mogelijkheden voor de modules

Als school heeft u de keuze een doorlopende leerlijn te implementeren of digitale geletterdheid binnen de reguliere vakken op te nemen. Samen met de leraren en het schoolbestuur bepalen we de inhoud van de modules of trainingen afhankelijk van het niveau van de leerlingen. Door de lesvormen en het materiaal op de juiste manier af te stemmen is er een goede aansluiting op de belevingswereld van leerlingen. Deze inventarisatie geeft inzicht in de mogelijkheden van de modules en leerlijnen. Zo kunt u beter bepalen hoe digitale geletterdheid voor jullie school in het leerplan past en heeft u een op maat afgestemd lesprogramma waarmee u direct mee kan gaan werken.
Om u een betere indruk te geven van de verschillende mogelijkheden die GO21 biedt voor de modules zal verdere toelichting volgen per mogelijkheid.

Doorlopende leerlijn

Wanneer u gebruik maakt van de doorlopende leerlijn ontvangt u alle vier de modules, docentenhandleidingen, leerling modules en presentaties. GO21 zorgt ervoor dat alles is afgestemd naar wens van u en uw school.

Losse modules

Wanneer u kiest voor het afnemen van één of meerdere modules ontvangt u docentenhandleidingen, leerling modules en presentaties. Wij raden u aan om bij een afname van drie losse modules te kiezen voor de doorlopende leerlijn gelet op de kosten.

Een modules bestaat uit de 4 kernelementen van de SLO richtlijn, zo bevat onze leerlijn de volgende elementen:

 • Mediawijsheid leerjaar 1 – 12 lessen
 • Mediawijsheid leerjaar 2 – 13 lessen
 • Mediawijsheid leerjaar 3 – 11 lessen
 • Informatievaardigheden 1: 11 lessen + 9 extra lessen
 • Informatievaardigheden 2: 10 lessen + 9 extra lessen
 • Informatievaardigheden 3: 10 lessen
 • Robotica Ozobot Evo: 7 lessen
 • Robotica Ozobot Bit: 6 lessen
 • Technologie van de toekomst: 16 lessen
 • Cospaces: 8 lessen
 • ICT-basisvaardigheden leerjaar 1*: 19 lessen
 • ICT-basisvaardigheden leerjaar 2*: 10 lessen
 • ICT-basisvaardigheden leerjaar 3*: 17 lessen

* De lessen van ICT-basisvaardigheden zijn gemaakt voor Office, Gsuite en Ipad.

Alle lessen zijn modulair opgebouwd, dus er hoeft niet een specifieke volgorde te worden aangehouden. Verder voeren we ieder kwartaal een update van de lessen door en worden er nieuwe lessen toegevoegd.

Projectweken

Tijdens projectweken leren wij in een week tijd de leerlingen de basis van programmeren. Er zal zelfstandig en in groepsverband worden gewerkt aan verschillende opdrachten en games. GO21 kijkt samen met de school naar de invulling van de projectweek. Wij regelen het lesmateriaal en faciliteren uw school/scholengemeenschap met studentdocenten die de lessen op locatie verzorgen. Binnen de projectweek krijgen leerlingen de vrijheid om zelf te bepalen welke eindopdracht ze willen volgen en hoe hun game/virtuele wereld eruit komt te zien. De studentdocenten leggen uit welke tools de leerlingen kunnen gebruiken binnen hun game/virtuele wereld.
Binnen de projectweek is voldoende plaats voor differentiatie op elk niveau. Met ons lesmateriaal kunnen we elke leerling uitdagen om het maximale uit zijn/haar project te halen.

Docenten bootcamp

Ook docenten kunnen nog genoeg leren, om docenten up-to-date te houden en kennis bij te brengen heeft GO21 de docenten bootcamp ontwikkeld. Gedurende drie sessies van elk drie uur wordt de kennis bijgespijkerd van Microsoft Office 365 en/of Google G-suite.

Lesmateriaal kerndoelen SLO_

Ons lesmateriaal is speciaal ontwikkeld door zowel onderwijs docenten als technische studenten en voldoen aan de kerndoelen van het SLO digitale geletterdheid. Elke lesmodule bestaat uit ongeveer 7 lesuren. Bij elke module is een docentenhandleiding aanwezig. Hierin staat een samenvatting van de les, leerdoelen, tijdsindeling, begrippen en werkvormen. De docenten hebben uiteraard de vrijheid om hier vanaf te wijken. Binnen het lesmateriaal kan heel makkelijk een extra opdracht, een vraag of een afbeelding of video worden toegevoegd.

Het complete pakket lesmateriaal
'Digitale Geletterdheid' voor scholen

mediawijsheid

Media
wijsheid

Gebruik leren maken van de optimale mogelijkheden van online media.

basis ict vaardigheden

ICT-basisvaardigheden

Basiskennis van verschillende technologie.

programmeren

Computational thinking

Basisvaardigheden van programmeren en hoe een computer werkt.

informatievaardigheden

Informatie vaardigheden

Scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit diverse online bronnen.

Hoe wilt u dat uw lesprogramma eruit ziet?

Keuzevrijheid en persoonlijke aandacht staan bij ons op één. De modules die door ons worden aangeboden, bevatten lesstof voor zeven lesweken. De lesstof kunt u naar eigen wens indelen in de zeven lesweken.

De vier modules zullen verder worden toegelicht om inhoudelijk meer duidelijkheid te creëren.

ICT-basisvaardigheden

De module “Basis ICT-vaardigheden” behandelt de fundamentele ICT-vaardigheden die studenten in de 21e eeuw nodig hebben. Wij zorgen voor een inleiding waarin alle digitale facetten aan bod komen die nodig zijn om het nieuwe schooljaar goed te starten: wifi, schoolsite, rooster, mail, Cloud, printen, wachtwoorden, Word, PowerPoint, Excel, etc. Voor Google, Apple en Microsoft bieden we uitgebreide leerstof die gaat van de eerste basis tot geavanceerd gebruik.

Mediawijsheid

De module ‘Mediawijsheid’ biedt een breed scala aan thematische, actuele en interactieve lessen over ons gebruik van online media in deze tijd. Leerlingen staan stil bij onderwerpen als cyberpesten, fake news, privacy, beeldvorming, phishing, influencers, datadiefstal en nog veel meer. Ook gevaren als verslavingen en stoornissen komen aan bod en we updaten het materiaal maandelijks om de actualiteit te volgen.

Informatievaardigheden

De module ‘Informatievaardigheden’ gaat over het effectief zoeken, verzamelen, gebruiken, verwijzen, verwerken, presenteren, evalueren en bijwerken van online informatie. In deze lessenreeksen werken we steeds aan een project, zoals het bouwen van een website of animatie: je mag zelf kiezen. Hierbij leren leerlingen stapsgewijs en strategisch om te gaan met informatie.

Computational thinking

De module ‘Computational thinking’ geeft leerlingen inzicht in de werking van de apparaten die hen dagelijks omgeven. In speelse, praktische lessen werken we met robotjes, 3D-modellen, VR-brillen en 3D-printers. Door op basisniveau te programmeren, ontwerpen en coderen, ontdekken leerlingen wat een algoritme is, wat A.I. en A.R. en wat de toekomstige technologie voor ons in petto kan hebben.

 

21 ste eeuwse vaardigheden

Direct starten met het gratis implementatieplan

We hebben al op veel scholen (VMBO, HAVO en VWO) onze lessen geïntegreerd met ons team en al deze informatie is gebundeld in ons implementatieplan. 

Vooruitstrevend in het onderwijs van morgen

Tijdens onze studie in 2012 is het ideaal ontstaan om verschillende diensten voor het onderwijs aan te bieden. Een variant die betaalbaar is. We zijn onder andere begonnen met bijles en examentrainingen. Ons ideaal en passie voor ondernemen bleek een succes. Daarom hebben wij destijds DeBijlesStudent opgericht. In de afgelopen vijf jaar zijn we enorm gegroeid en bieden we diverse diensten aan als aanvulling op het onderwijs. Enkele van de diensten die wij aanbieden zijn: huiswerkbegeleiding, bijles, lentescholen, zomerscholen, tijdelijke invalkrachten en surveilleren. Scholen weten ons te vinden en zien ons als een volwaardig samenwerkingspartner.

Vanuit onze ervaring met DeBijlesStudent hebben wij dagelijks contact met scholen, schoolbesturen, docenten en leerlingen. Gaandeweg deden scholen een steeds groter beroep op ons en werd ons gevraagd wat wij konden betekenen in het kader van onderwijs in de 21e eeuw. Vanuit deze vraag is GO21 opgericht. Samen met onze studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden, docenten van onze partnerscholen en input van alle leerlingen, hebben wij nu, in 2019, een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

GO21 is vooruitstrevend op het gebied van toekomstig onderwijs. Met het getal 21 in onze naam verwijzend naar 21st century skills. Door digitale vaardigheden op te nemen in je schoolcurriculum, krijgen studenten een betere toekomstige werkgelegenheidspositie.
Als uitgever en aangever van digitale geletterdheid bieden we innovatief onderwijs aan en leveren wij leerlijnen en lesmodules op maat voor het basis- en voortgezet onderwijs. En als school creëert u een voorsprong op andere scholen in het aanbod van 21e-eeuwse vaardigheden.

Wilt u weten hoe u concreet kunt starten met Digitale Geletterdheid?

Wij leveren complete leerlijnen digitale geletterdheid