Leerlingen hebben
nu al voordeel van
Digitale
Geletterdheid

De vraag naar digitaal vaardige mensen neemt toe

Door de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is het belangrijk onderwijs aan te laten sluiten op de moderne maatschappij. De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar digitaal vaardige mensen neemt toe en het onderwijs zoekt hierin een goede aansluiting. In de praktijk ziet men dat leerlingen ontzettend handig zijn met hun mobiele telefoon maar dit betekent niet dat leerlingen ook daadwerkelijk digitaal geletterd zijn.

Een veelgehoord punt vanuit leraren is dat de informatie- en ICT-vaardigheden van leerlingen ondermaats is. Belangrijk is om vast te stellen waar de leervraag zit bij de leerlingen. Dit kan per leerling verschillend zijn. Vanuit de leervraag en behoefte kunt u aan de slag gaan met Digitale Geletterdheid.

 

Wat is Digitale Geletterdheid?

Digitale Geletterdheid is een combinatie van vier basisvaardigheden. Leerlingen zijn digitaal vaardig als ze onderstaande vaardigheden beheersen:

 • ICT-basisvaardigheden;
 • Mediawijsheid;
 • Informatievaardigheden;
 • Computational thinking.

Het gaat hierbij om de samenhang tussen deze vaardigheden. Deze vier vaardigheden zijn een onderdeel van de 21e eeuwse vaardigheden en opgenomen in het nieuwe curriculum. Het is van belang dat leerlingen een kritische, onderzoekende en nieuwsgierige houding ontwikkelen. Hiermee kunnen leerlingen toekomstige digitale technologie eigen maken om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Het is wenselijk om nu al te starten met Digitale Geletterdheid voor leerlingen. Leerlingen hebben nu al voordelen bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Zo kunnen zij deze vaardigheden toepassen in alle vakken. Bijkomend voordeel is dat u als school goed voorbereid bent op toekomstige veranderingen in het curriculum.

Wilt u weten hoe u concreet kunt starten met Digitale Geletterdheid?

Wij leveren maatwerk

Digitale Geletterdheid en het nieuwe curriculum

Het nieuwe curriculum

Vanuit de overheid zijn landelijke doelen en eind termijnen bepaald waar de ‘Digitale Geletterdheid’- vaardigheden van leerlingen aan moeten voldoen. Deze doelstellingen zijn doorvertaald in het curriculum die u als onderwijsinstelling hanteert. Het was ruim tien jaar geleden dat deze doelen voor het laatst waren herzien. Maar met de 21e eeuwse ontwikkelingen kon verandering niet uitblijven. Partijen zoals het CNV Onderwijs, PO-raad, VO-raad tot aan ouders en onderwijsinstellingen hebben samengewerkt met als resultaat dit nieuwe curriculum. Meer uitleg en informatie hierover kunt u teruglezen op:

  1. www.curriculum.nu
  2. www.kennisnet.nl

 

 1.  

Het nieuwe curriculum is voor scholen een kader dat bijdraagt aan:

 • Bevorderen van de samenhang in het onderwijs.
 • Terugdringen van een overvol onderwijsprogramma zodat er ruimte blijft voor scholen om hun eigen visie voor het school curriculum in te vullen.
 • Duidelijkheid te bieden aan scholen waardoor er een betere balans is in de hoofddoelen van het onderwijs.
 • Te zorgen voor doorlopende leerlijnen zodat de voorschoolse periode een soepele overgang is naar het primair onderwijs en deze vervolgens goed aansluit op voortgezet onderwijs.

Direct starten met het gratis implementatieplan

We hebben al op veel scholen onze lessen geïntegreerd met ons team en al deze informatie is gebundeld in ons implementatieplan.