Digitaal Burgerschap

Wat houdt de module Digitaal burgerschap in?

De module ‘Digitaal burgerschap’ behandelt de fundamentele bouwstenen die leerlingen hard nodig hebben in de 21e eeuwse maatschappij.

In de module leert de leerling meer over hun eigen digitale identiteit en hoe zij zich verder ontwikkelen in de digitale maatschappij. Zo komen ook de gevaren en uitdagingen aanbod die komen bij digitalisering. Wat voor effect heeft digitalisering op de arbeidsmarkt. De leerling leert hoe je zo goed mogelijk kan voorbereiden op de toekomst en hoe je kan navigeren door de digitale maatschappij.

Digitaal burgerschap foto
Digitaal Burgerschap Leerjaar 1, lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school

Digitaal burgerschap leerjaar 1

Na het maken van de lessen uit deze module zijn leerlingen up-to-date betreft digitaal burgerschap. In het eerste jaar leren de leerlingen over hun digitale identiteit. Wij leveren voor dit eerste leerjaar een introductie waarin alle digitale facetten langskomen die nodig zijn om voorbereid door de nieuwe digitale wereld te wandelen. Wat betekent een online identiteit en wat voor effect heeft online aanwezigheid op privacy. Daarbij komen de gevaren van phishing, nepnieuws en clickbait aanbod. In de les Digitale maatschappij wordt er digitale arbeid belicht. Hoe nemen robots banen in en wat heeft sociale media voor effect op de werkvloer. Iedere les start met een doel en eindigt met de begrippen die er worden geleerd. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een begrippentest en een eindtoets.

Digitaal burgerschap leerjaar 2

Dit jaar leren leerlingen meer over hun digitale identiteit. Wat voor plannen de overheid heeft voor het gebruik van een digitale identiteit, wat risico’s zijn van een digitale identiteit en wat een digitale voetafdruk is. Daarnaast leren leerlingen de gevaren van digitalisering. In hoeverre raak je verslaafd aan het gebruik van sociale media en internet? En hoe kan jij jezelf hiervoor behoeden. Tijdens dit jaar gaan leerlingen aan de slag met het opzetten van een crowdfunding. Leerlingen zetten online tools in om een doel te bereiken. Dit is een opdracht die zorgt voor kennis over de mogelijkheden en bereik van de onlinewereld. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een begrippentest en een eindtoets.

Digitaal Burgerschap Leerjaar 2 lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school
Digitaal Burgerschap Leerjaar 3 lesmateriaal voor leerlingen van de middelbare school

Digitaal burgerschap leerjaar 3

Het derde leerjaar draait om digitale zelfstandigheid. Er wordt veel verwacht van leerlingen op een jonge leeftijd. In dit hoofdstuk kunnen de leerlingen instructievideo’s bekijken die ze helpen met voorbereidingen voor de toekomst. Bijvoorbeeld hoe zij een zorgverzekering afsluiten of een Didig aanvragen. De leerlingen leren in dit hoofdstuk ook meer over nepnieuws en de gevaren en grenzen van online mediagebruik. Er wordt verder ingegaan op politie, levensbeschouwing en religie in combinatie met media. Hier ligt de relatie centraal tussen media en hedendaagse kwesties. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een begrippentest en een eindtoets.