Implementatieplan
GO21_

Voorwoord

Nepnieuws, werken met Excel, influencers op sociale media en het maken van PowerPoint presentaties: allerlei zaken waar we in de huidige digitale maatschappij mee te maken krijgen. Om ervoor te zorgen dat kinderen goed uit de voeten kunnen in de huidige maatschappij is het belangrijk dat het onderwijs hierop aansluit: leerlingen digitaal geletterd maken is één van de belangrijkste ambities van het onderwijs.

Leerlingen digitaal geletterd maken? Go21_ biedt graag hulp aan scholen die dezelfde ambitie dragen. Daarom kunt u in deze informatiefolder lezen hoe Go21_ u van dienst kan zijn met het bewerkstelligen van deze ambitie.
In “Digitale geletterdheid op onze school” wordt verteld hoe een school digitale geletterdheid kan implementeren in het curriculum.

Allereerst zal het begrip digitale geletterdheid worden besproken, vervolgens zal worden uitgelegd hoe het implementatieproces op een succesvolle manier kan worden voltooid.
Go21_ is een organisatie die gespecialiseerd is in digitale geletterdheid en wil deze kennis graag met u en uw school delen. Wij zijn een laagdrempelige organisatie, voor vragen en/of opmerkingen kunt u dan ook altijd een afspraak met ons inplannen of een mail sturen naar info@go21.nl,

Team GO21_

Doelstelling

Het doel van GO21_ is leerlingen op een leuke, uitdagende manier digitaal geletterd te maken. De vaardigheden die leerlingen opdoen tijdens dit proces hebben ze niet alleen vandaag de dag nodig; ook later tijdens hun carrière zullen ze altijd van pas komen.

SLO, dat gaat over het ontwikkelen van een leerplan voor basis- en middelbaar onderwijs, heeft digitale geletterdheid opgenomen in het curriculum en opgedeeld in een viertal domeinen. Wanneer een leerling de vier kerndoelen uit deze domeinen beheerst kun je spreken van digitaal geletterd. Go21_ ontwikkelt haar lesmateriaal op zo’n manier dat de kerndoelen uit alle vier de domeinen worden behandeld: Informatievaardigheden, Computational thinking, ICT-basisvaardigheden en Mediawijsheid.

Digitale geletterdheid Definitie

Leerlingen digitaal geletterd maken is essentieel om ze goed te laten functioneren in de huidige maatschappij. Het onderwijs speelt een grote rol in toekomstig functioneren en dus zal digitale geletterdheid op het voortgezet onderwijs een steeds prominentere plek innemen. Go21_ heeft daarom een complete doorlopende leerlijn ontwikkeld voor leerjaar 1 tot en met 3 van de middelbare school. Leerlingen maken gebruik van een eigen of door de school aangeboden device en leren op een leuke manier over alle relevante thema’s en domeinen rondom digitale geletterdheid.

De ervaring leert ons dat het maximale resultaat uit de modules van Go21_ wordt gehaald wanneer het vak ‘digitale geletterdheid’ als apart vak aan wordt geboden. Zo krijgen de onderwerpen de benodigde aandacht en prioriteit. Het is echter ook mogelijk om de modules onder te brengen in bestaande vakken. Wij helpen u graag bij het implementeren hiervan. Implementeren in het huidige lessenpakket Tijdens de geschiedenisles tijd besteden aan mediawijsheid: ‘nepnieuws en propaganda’ of werken aan ICT-basisvaardigheden: ‘spreadsheets’ tijdens de wiskundeles.

Digitale geletterdheid kan wel degelijk gecombineerd worden met het bestaande vakkenpakket. Echter hebben wij ondervonden dat het beste resultaat wordt bereikt wanneer digitale geletterdheid een opzichzelfstaand vak is. Wanneer het vak digitale geletterdheid niet de aandacht krijgt die het nodig heeft zal dit ten koste gaan van de ontwikkeling van leerlingen op digitaal gebied. Niet alle vakdocenten beschikken over voldoende kennis of besteden hun lestijd liever aan het eigen vak in plaats van aan digitale geletterdheid:

Digitale geletterdheid scholen

Docent Nederlands: Plagiaat is inderdaad een relevant onderwerp, ik red het alleen niet om al mijn verplichte lesstof te behandelen én tijd te besteden aan deze extra lessen. Docent Economie: Werken met programma’s als Excel en Powerpoint zijn ook voor mijn vak erg handig. Als ik meer contacturen had, had ik deze lessen zeker kunnen gebruiken.

Vakdocenten besteden hun lestijd liever aan het eigen vak en niet alle vakdocenten beschikken over voldoende kennis over digitale geletterdheid. Hierdoor krijgt dit vak niet de aandacht die het nodig heeft en zullen leerlingen zich minder goed ontwikkelen op digitaal gebied.

Praktische adviezen en aandachtspunten

Hieronder zullen een aantal belangrijke punten worden besproken die het implementatieproces van digitale geletterdheid tot een succes maken.

Advies 1
Benoem iemand die als digitale geletterdheid coördinator kan functioneren. Deze coördinator zal samen met Go21_ zorgen voor een succesvolle implementatie en kan erop toezien dat de lessen op de juiste manier worden uitgevoerd.

Advies 2
Ontwikkel een implementatieplan. Op de volgende bladzijde staat een voorbeeld van zo’n proces. U kunt ervoor kiezen om deze aan te houden of het plan naar eigen wens aan te passen.
Digitale geletterdheid Scholen

Advies 3
De school dient zich wegwijs te maken met Learnbeat, verderop in “Digitale geletterdheid op onze school” zal uitgebreid worden verteld hoe dit gebruiksvriendelijke platform precies werkt.

Advies 4
Leerlingen zullen geïnformeerd moeten worden over het nieuwe vak: dienen zij zelf een device aan te schaffen of wordt dit door de school verzorgd?

Advies 5
Blijf up-to-date, digitale geletterdheid is een actueel onderwerp en verandert door de tijd heen. Go21_ blijft de modules continu aanpassen en vernieuwen; hierdoor heeft u altijd het laatste en meest relevante lesmateriaal.

Implementatie Stappenplan

Het onderstaande stappenplan kunt u als voorbeeld gebruiken voor het implementeren van digitale geletterdheid in uw vakkenpakket. Op basis van uw eigen wensen en ervaringen kan het worden gespecificeerd naar uw school.

Stappen Handelingen Doel
Stap 1 Stap 2 Informeren van het potentiële docententeam. Toelichten wat het belang van digitale geletterdheid is. Go21_ kan langskomen voor een presentatie. Het belang van digitale geletterdheid duidelijk maken onder het docententeam om zo het draagvlak te vergroten.
Stap 2 Een coördinator digitale geletterdheid selecteren. Iemand die in contact staat met het docententeam en Go21_ . Ervoor zorgen dat het contact tussen Go21_ en de school via een centraal persoon verloopt en het waarborgen van leskwaliteit.
Stap 3 Op de hoogte geraken van Learnbeat en ervoor zorgen dat leerlingen ermee overweg kunnen. Ervoor zorgen dat lessen vlekkeloos kunnen verlopen en dat de mogelijkheden optimaal worden benut.
Stap 4 Bekijk de lesstof digitale geletterdheid van Go21_, vraag eventueel een presentatie aan of neem contact met het team van Go21_. Het vergroten van de kennis over alle mogelijkheden van onze lesstof.
Stap 5 Selecteren van de gewenste lessen; Learnbeat maakt het mogelijk om zelf te kiezen welke lessen u wel/niet toevoegt. Het samenstellen van een interessant lespakket en voorkomen dat reeds behandelde onderdelen niet nogmaals worden gedaan.
Stap 6 Leerlingen op de hoogte brengen van het nieuwe vak en haar vereisten. Duidelijkheid creëren over verschillende onderwerpen: dienen leerlingen zelf een device te regelen of zorgt de school voor computers?
Stap 7 Besluiten hoe veel uur in de week het vak onderwezen wordt. De roostermaker kan dit vervolgens verwerken in de roosters van de leerlingen. Ervoor zorgen dat digitale geletterdheid geïntegreerd wordt binnen het huidige rooster/rooster van volgend schooljaar.
Stap 8 Continu evalueren van de voortgang van digitale geletterdheid. De kwaliteit van de lessen waarborgen en nieuw lesmateriaal integreren.