Go 21

De Heemgaard
- Apeldoorn

Digitale Geletterdheid in Apeldoorn

De Heemgaard Apeldoorn werkt ook sinds enige tijd samen met GO21_. Op de Heemgaard worden naast ICT-basisvaardigheden ook mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking gegeven aan de eerste en tweede klassen Deze lessen worden gegeven door één of twee studentdocenten. In deze lessen leren de leerlingen kritisch nadenken, informatie te toetsen en omgaan met verschillende apparaten. Het implementeren van de modules die GO21_ aanbiedt zorgt ervoor dat leerlingen beschikken over digitale vaardigheid. Klassen krijgen wekelijks een uur les in digitale geletterdheid.

docenten
heemgaard-apeldoorn

Ervaring

Zonder wrijving geen glans. Digitale Geletterdheid (DGL) op de Heemgaard gaat niet zonder slag of stoot. Zowel docenten als leerlingen zijn behoudend van aard. Samen met GO21 ontwikkelen we een vakoverstijgend curriculum waar inmiddels negen vaksecties in de onderbouw hun steentje aan bijdragen. Iedere leerling wordt bediend. Wij geloven dat DGL vakoverstijgend aanbieden de goede weg is. Geen specialisten met een voorkeur voor ICT inzetten binnen een apart vak DGL, maar van onderop aansluiten en DGL inpassen in het bestaande curriculum. Vakoverstijgend draagvlak creëren kost meer tijd en schuurt regelmatig, maar levert in onze ogen een duurzame en vooral gedragen mentaliteitsverandering. ICT is van ons allemaal.

Bekijk de website: https://www.heemgaard.nl/